Digiqole ad

จุดห้ามจอดรถ ถนนพัทยาใต้ และพัทยาสาย 2 พบผู้ฝ่าฝืน ส่งผลให้การจราจรติดขัดในเมืองพัทยา

 จุดห้ามจอดรถ ถนนพัทยาใต้ และพัทยาสาย 2 พบผู้ฝ่าฝืน ส่งผลให้การจราจรติดขัดในเมืองพัทยา
Social sharing

Digiqole ad

กฎหมายไม่ศักดิ์สิทธิ์ หรือการบังคับใช้กฎหมายไม่เข้มงวด..จุดห้ามจอดรถ ถนนพัทยาใต้ และพัทยาสาย 2 พบผู้ฝ่าฝืนเพียบ แต่ไม่พบแนวทางจัดการที่ชัดเจน ส่งผลให้การจราจรติดขัดในเมืองพัทยา

จากปัญหาการจราจรที่ติดขัดมาอย่างต่อเนื่องในพื้นที่เมืองพัทยา จ.ชลบุรี ซึ่งน่าจะมีผลพวงมาจากการที่เมืองพัทยาใช้งบประมาณรายจ่าย และงบอุดหนุนจากภาครัฐ เพื่อลงทุนโครงการขนาดใหญ่หลายโครงการ รวมไปถึงองค์กรต่างที่เร่งพัฒนาพื้นที่เพื่อตอบรับการที่รัฐบาลกำหนดให้เมืองพัทยาเป็นศูนย์กลางทางการลงทุนและการท่อง เที่ยวของ EEC ในคราวเดียว อาทิ โครงการไฟฟ้าใต้ดินในเมืองใหญ่ โครงการระบบระบายน้ำเมืองพัทยา โครง การแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง หรือโครงการปรับปรุงผิวจราจร เป็นต้น ทำให้เกิดการขุดเจาะตามถนนและชุมชนต่าง ๆทั่วเขตพื้นที่ส่งผลให้การจราจรติดขัดตามสภาพ ซึ่งเรื่องนี้นอกจากจะส่งผลกระทบต่อภาพ ลักษณ์แล้วยังส่งผลไปถึงการท่องเที่ยวซึ่งเป็นเป้าหมายหลักของรัฐบาลปัจจุบันที่พยายามส่งเสริมและสร้างรายได้ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจที่ซบเซาหลังจากประสพสภาวะโรคระบาด COVID-19

ส่วนอีกหนึ่งปัจจัยในการทำให้เกิดปัญหารถติดในเมืองพัทยา มองได้ว่าการบังคับใช้กฎหมายยังไม่เด็ดขาดหย่อนยานไม่เข้มงวดกวดกันการบังคับใช้กฎหมายต่อผู้กระทำผิดแบบจริง ๆ จัง ปัญหานี้หน่วยงานที่เกี่ยวของไม่ว่าจะเป็นเมืองพัทยา เจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งเป็นผู้บังคับใช้กฎหมาย ควรเร่งให้ความสำคัญและพิจารณาแนวทางการจัดระเบียบที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม ดีกว่าปล่อยให้ปัญหาดูไร้ระเบียบและการบังคับใช้กฎหมายดูจะหย่อนยานแบบนี้

ทั้งนี้จากากรลงพื้นที่ทีมข่าวพบว่า ถนนสายพัทยาใต้ ซึ่งเป็นถนนขนาด 4 เลนไปกลับที่มีใช้พื้นที่จอดรถทั้งสองฝั่งมาอย่างยาวนาน โดยถือว่าถนนเส้นนี้เป็นถนนสายเศรษฐกิจที่สำคัญของเมืองพัทยาอีกเส้นทางของเมืองพัทยาที่พบว่าประสพปัญหาการจอดที่ไม่เคารพกฎหมาย แม้ที่ผ่านมาจะมีการจัดถนนเป็นวันคู่-วันคี่ แต่ก็ยังพบว่าการดำเนินการดังกล่าวไม่เป็นผล ประชาชนและนักท่องเที่ยวยังจอดรถทั้ง 2 ฝั่ง โดยไม่สนวันคู่-วันคี่ แต่สุดท้ายก็พบว่าปัญหายังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง และในส่วนถนนพัทยาสาย 2 ก็พบปัญหาการจอดรถในฝั่งที่ห้ามจอดเช่นกัน ส่งผลให้การจราจรในพื้นที่ต่าง ๆติดขัดหนาแน่นเป็นอย่างมาก

Facebook Comments


Social sharing

Related post