Digiqole ad

จีน สนใจนำเข้าทุเรียนจากไทย มูลค่า 15,000 ล้านบาท พร้อมผลักดันความร่วมมือไทย-จีน

 จีน สนใจนำเข้าทุเรียนจากไทย มูลค่า 15,000 ล้านบาท พร้อมผลักดันความร่วมมือไทย-จีน
Social sharing
Digiqole ad

“นฤมล” เผย บ.นำเข้าส่งออกสินค้า รัฐวิสาหกิจรายใหญ่ของจีน สนใจนำเข้าทุเรียนจากไทยส่งไปจีน มูลค่า 15,000 ล้านบาท พร้อมผลักดันความร่วมมือระหว่างไทย-จีน

…ผู้แทนการค้า ฝากให้บริษัทฯ นำเรื่องการหารือในวันนี้แจ้งกับภาครัฐของมณฑลยูนนานต่อไป เพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรม…

ศาตราจารย์ นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ ผู้แทนการค้าไทย พบหารือกับนาย Zha Di ผู้อำนวยการด้านธุรกิจ บริษัท HuashiSupply Chain (Yunnan) จำกัด ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจดำเนินกิจการเกี่ยวกับการนำเข้าและส่งออกสินค้าเกษตร รวมถึงผลิตภัณฑ์ธรรมชาติต่าง ๆ เช่น แร่ อาหาร ผลไม้ และผัก จากประเทศไืทยไปขายยังประเทศจีน

ผู้แทนการค้า เปิดเผยว่า ทาง บริษัท HuashiSupply Chain (Yunnan) มีความสนใจในสินค้าเกษตรของไทย และได้สั่งซื้อสินค้าเกษตรเพื่อไปขายยังประเทศจีน โดยเฉพาะที่มณฑลยูนนาน ซึ่งบริษัทฯ วางแผนจัดซื้อสินค้าเกษตรจากไทยในปี 2567 เบื้องต้น บริษัทฯ มีแผนนำเข้าทุเรียนแช่แข็งจากไทยส่งไปจีน จำนวน 5,000 ตู้ มูลค่ากว่า 15,000 ล้านบาท ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการซื้อขายสินค้าส่งออกให้ได้ผลประโยชน์ร่วมกันมากที่สุด และไม่กระทบกับผู้ประกอบการของไทย ทางบริษัทฯ ต้องการรับทราบนโยบายด้านการส่งเสริมการส่งออกของไทย โดยเฉพาะสินค้าเกษตร และมองหาโอกาสเพื่อส่งเสริมความร่วมมือกับไทยอย่างยั่งยืน

ผู้แทนการค้า กล่าวยืนยันให้ความเชื่อมั่นว่า รัฐบาลไทยและจีน มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้ดำเนินนโยบายการค้าระดับมณฑล มีการลงนามความร่วมมือร่วมกับหลายมณฑลในจีน นอกจากนี้ กระทรวงเกษตรฯมีนโยบายส่งเสริมสินค้าเกษตร โดยมีหน่วยงานกลางที่สนับสนุนและควบคุมสินค้าเกษตร คือ อ.ต.ก. ซึ่งเป็นที่ยอมรับในเรื่องคุณภาพทั้งในและต่างประเทศ ทั้งนี้ อ.ต.ก. และ กษ. พร้อมสนับสนุนรัฐวิสาหกิจและภาคเอกชนของจีน เพื่อให้มาเป็นพันธมิตรร่วมกับภาคธุรกิจและเกษตรกรไทย

ผู้แทนการค้า ฝากให้บริษัทฯ นำเรื่องการหารือในวันนี้แจ้งกับภาครัฐของมณฑลยูนนานต่อไป เพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรม ซึ่งอาจพิจารณาจัดทำเป็นการลงนามความร่วมมือ 3 ฝ่าย ระหว่าง อ.ต.ก. บริษัทฯ และ กษ. โดยเน้นสินค้าเกษตร เช่น ทุเรียนเป็นหลัก เนื่องจากเป็นสินค้าที่ได้รับความนิยมมากในประเทศจีน

Facebook Comments

Related post