Digiqole ad

จีนหนุนงดเว้นจดสิทธิบัตร ‘วัคซีนโควิด-19’

 จีนหนุนงดเว้นจดสิทธิบัตร ‘วัคซีนโควิด-19’
Social sharing
Digiqole ad

เจนีวา, 29 ก.ย. (ซินหัว) — เมื่อวันอังคาร (28 ก.ย.) เฉินซวี่ หัวหน้าคณะผู้แทนจีนประจำสำนักงานสหประชาชาติ ณ นครเจนีวา กล่าวว่าจีนและกลุ่มประเทศที่มีความคิดในทิศทางเดียวกัน สนับสนุนให้งดเว้นการจดสิทธิบัตรทรัพย์สินทางปัญญาวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) พร้อมกระตุ้นประเทศที่มีศักยภาพให้มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในความร่วมมือระหว่างประเทศด้านนี้

ระหว่างการประชุมคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ สมัยที่ 48 เฉินในนามของหลายประเทศ กล่าวกระตุ้นประเทศสมาชิกและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องให้เพิ่มการผลิตวัคซีนและยกระดับศักยภาพการผลิตวัคซีนของประเทศกำลังพัฒนา ด้วยการส่งออก บริจาค วิจัย และพัฒนาร่วมกัน รวมถึงการผลิตแบบให้สัมปทาน และการถ่ายทอดองค์ความรู้

เฉินกล่าวว่าการระบาดของโรคโควิด-19 และการอุบัติขึ้นของเชื้อไวรัสชนิดกลายพันธุ์ต่างๆ ส่งผลลบต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของทุกประเทศอย่างรุนแรง โดยเฉพาะประเทศกำลังพัฒนา ทั้งยังคุกคามสุขภาพของประชาชน โดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในสถานการณ์เปราะบาง

เขากล่าวว่าวัคซีนเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสูงในการต่อสู้กับโรคระบาด ซึ่งการกระจายวัคซีนที่ไม่เท่าเทียมและการฉีดวัคซีนที่ไม่สมดุลนั้นยังคงเป็นความท้าทายสำคัญ และต้องเร่งอุดช่องว่างในการฉีดวัคซีน

“เราสนับสนุนข้อเรียกร้องของสหประชาชาติในการกระจายและการเข้าถึงวัคซีนโควิด-19 อย่างยุติธรรมและเท่าเทียมทั่วโลก และขอให้ทุกประเทศให้ความสำคัญกับสิทธิในการมีชีวิตและสุขภาพเป็นอันดับแรก ก่อนจะคำนึงถึงประเด็นอื่น อาทิ เศรษฐกิจ การเมือง หรือผลประโยชน์ด้านอื่นๆ” เฉินทิ้งท้าย

Facebook Comments

Related post