Digiqole ad

จิ๋วแต่เจ๊ง

 จิ๋วแต่เจ๊ง
Social sharing
Digiqole ad

เรื่องของ “ฝุ่น PM 2.5” ไม่ใช่เป็นเรื่องที่ใหม่ แต่เป็นปัญหา ที่เรื้อรังมานาน กระทั่งกลายเป็นวาระปัญหาแห่งชาติไปแล้ว
ล่าสุดเมื่อเมืองจะเข้าช่วงฤดูร้อนดูเหมือนว่าจะทวีความรุนแรง มากขึ้น
โดยเฉพาะสาเหตุมาจากการเผาป่า ส่งผลเสียต่อ สิ่งแวดล้อมและสุขภาพร่างกายของคนเรา

อ่านต่อได้ในฉบับ

Facebook Comments

Related post