Digiqole ad

จำนวนการได้รับวัคซีนสะสม ระหว่างวันที่ 28 ก.พ.-25 มิ.ย.64

 จำนวนการได้รับวัคซีนสะสม ระหว่างวันที่ 28 ก.พ.-25 มิ.ย.64
Social sharing
Digiqole ad
จำนวนการได้รับวัคซีนสะสม (28 ก.พ. – 25 มิ.ย. 2564)
รวม 8,981,478 โดส ใน 77 จังหวัด
จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 1 สะสม : 6,435,308 ราย
(จำนวนผู้ได้รับวัคซีนทั้งหมด)
จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 2 สะสม : 2,546,170 ราย
(จำนวนผู้ได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์)
—————————-
ตั้งแต่วันที่ 7 มิ.ย. 64 รวม 4,880,957 โดส
จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 1 สะสม : 3,665,061 ราย
จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 2 สะสม : 1,215,896 ราย
Facebook Comments

Related post