Digiqole ad

จัดโบว์ลิ่งการกุศล… สภาทนายความฯ และมูลนิธิพระมหาไถ่

 จัดโบว์ลิ่งการกุศล… สภาทนายความฯ และมูลนิธิพระมหาไถ่
Social sharing

Digiqole ad

จัดโบว์ลิ่งการกุศล สภาทนายความ และมูลนิธิพระมหาไถ่

สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และมูลนิธิพระมหาไถ่พื่อพัฒนาคนพิการ ได้จัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล ชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศจาก ดร.วิเชียร ชุบไธสง นายกสภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์  เพื่อหารายได้สนับสนุนกิจกรรมละโครงการของหน่วยงาน พร้อมสร้างเครือข่ายและความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม สู่การขับเคลื่อนงานด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ส่งเสริมและพิทักษ์สิทธิด้านกฎหมายแก่คนพิการ การแข่งขันโบว์ลิ่งในครั้งนี้มี

ดร.วิเชียร ชุบไธสง นายกสภาทนายความฯ ประธานเปิดงาน ดร.สุภรธรรม มงคลสวัสดิ์ เลขาธิการมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ นายสัมฤทธิ์ ชาภิรมย์ กรรมการและรองเลขาธิการ มูลนิธิพระมหาไถ่ฯ นายมานพ เอี่ยมสอาด ผู้จัดการ บริษัท เรย์วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด หน่วยงานภายใต้มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ นายสุนทร พยัคฆ์ เลขาธิการสภาทนายความ ร่วมงาน ตลอดจนคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ทั้ง2 ฝ่าย รวมทั้งหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมการแข่งขัน Blu-ORhythm & Bowl ร์ ซีนีเพล็กซ์ รัชโยธิน เมื่อเร็วๆนี้

โดยการแข่งขันแบ่งเป็น 2 ประเภทคือ ทีมกิตติมศักดิ์ และทีมทั่วไป ด้านรางวัลการแข่งขันแบ่งเป็นรางวัลชนะเลิศ ประเภททีม ได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศจาก ดร.วิเชียร ชุบไธสง นายกสภาทนายความฯ   รางวัลรองชนะเลิศ ประเภททีม ถ้วยรางวัลเกียรติยศจาก  นายสุนทร พยัคฆ์ เลขาธิการสภาทนายความและประเภทบุคคลชนะเลิศสามเกมสูงสุด ได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศ   จากนายสัญญาภัชระ สามารถ  อุปนายกฝ่ายปฏิบัติการ สภาทนายความ เป็นต้น สำหรับการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลฯ นี้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดียิ่งและบรรยากาศในการแข่งขันเต็มไปด้วยความสนุกสนาน ได้รับความสนใจเป็นอย่างทั้งจาก ผู้เข้าร่วมแข่งขัน นักกีฬา ฯลฯ

ทั้งนี้ เพื่อการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ท่านสามารถช่วยเหลือน้องๆผู้พิการได้ที่มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ  ธนาคารกรุงเทพ บัญชีเลขที่ 342-3-04066-0 ใบเสร็จสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 089 9367598

 

 

Facebook Comments


Social sharing

Related post