Digiqole ad

จัดยิ่งใหญ่เฉลิมฉลอง ครบรอบ “65 ปี สถาปนา ม.พระจอมเกล้าพระนครเหนือ”

Social sharing

Digiqole ad

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เป็นสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียง TOP10 ของประเทศไทย จับมือสมาคมศิษย์เก่าฯ และชมรมศิษย์เก่าในภูมิภาค จัดงานเฉลิมฉลองวันสถาปนามหาวิทยาลัย “65 ปี พลิกโฉม พลิกความคิด สู่ความยั่งยืน” ท่ามกลางคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน  และเครือข่ายความร่วมมือ ตลอดจนบุคคลสำคัญทั้งในและต่างประเทศ เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา

ศ.ดร.สุชาติ  เซี่ยงฉิน อธิการบดี กล่าวว่า ตลอดระยะเวลา 65 ปี มจพ. ได้ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพออกไปรับใช้สังคมและอุตสาหกรรมของประเทศอย่างต่อเนื่อง งานวันนี้ถือเป็นโอกาสดีที่ศิษย์เก่าได้มาพบปะสังสรรค์ในวันคืนสู่เหย้า  เพื่อกระชับความสัมพันธ์ของบรรดาศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน คณาจารย์ บุคลากร และเครือข่ายความร่วมมือ

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา มจพ. วางเป้าหมายในการพัฒนา ผลักดันผลงานวิจัย นวัตกรรม และนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในภาคอุตสาหกรรมทุกภาคส่วน พร้อมวางเป้าหมายระยะยาวด้วยการผลักดันให้ มจพ. มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติยิ่งขึ้นไป

กิจกรรม 65 ปี มจพ. เริ่มตั้งแต่ช่วงเช้าพิธีทำบุญตักบาตรอาหารแห้ง พิธีวางพวงมาลาน้อมรำลึกถึงทวาปูชนียาจารย์ ศ.ดร.บุญญศักดิ์  ใจจงกิจ และ Dipl. Ing Karl Stützle ผู้มีคุณูปการต่อมหาวิทยาลัย

ในช่วงบ่ายเป็นการประกาศเกียรติคุณศิษย์เก่าดีเด่น โดยได้รับเกียรติจาก พล.อ.อ. จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี เป็นประธานมอบโล่ มี พิมพ์ภัทรา  วิชัยกุล รมว.อุตสาหกรรม เป็นหนึ่งในศิษย์เก่าดีเด่นประจำปี  จากนั้นเป็นการเปิดนิทรรศการการจัดแสดงผลงานความก้าวหน้าของ มจพ. อาทิ เทคโนโลยีดาวเทียม เทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าอัจฉริยะ เทคโนโลยีพลังงานเพื่อความยั่งยืน เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร ตลอดจนผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับรางวัลในระดับชาติและนานาชาติ

 

ปิดท้ายภาคค่ำด้วยงานเลี้ยงฉลองในบรรยากาศอบอุ่นเช่นเดียวกับทุกปี มี ดร.แอ็นสท์ ไรเชิล เอกอัครราชทูตเยอรมัน ประจำประเทศไทย เป็นประธานเปิดงานและมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ศ.ดร.ธีรวุฒิ  บุณยโสภณ นายกสภามหาวิทยาลัย มีการมอบประกาศเกียรติคุณให้บุคลากรและนักศึกษาที่มีผลงานดีเด่นสร้างชื่อเสียงในระดับนานาชาติ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เป็นสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียง TOP10 ของประเทศไทย จับมือสมาคมศิษย์เก่าฯ และชมรมศิษย์เก่าในภูมิภาค จัดงานเฉลิมฉลองวันสถาปนามหาวิทยาลัย “65 ปี พลิกโฉม พลิกความคิด สู่ความยั่งยืน” ท่ามกลางคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน  และเครือข่ายความร่วมมือ ตลอดจนบุคคลสำคัญทั้งในและต่างประเทศ เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา

ศ.ดร.สุชาติ  เซี่ยงฉิน อธิการบดี กล่าวว่า ตลอดระยะเวลา 65 ปี มจพ. ได้ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพออกไปรับใช้สังคมและอุตสาหกรรมของประเทศอย่างต่อเนื่อง งานวันนี้ถือเป็นโอกาสดีที่ศิษย์เก่าได้มาพบปะสังสรรค์ในวันคืนสู่เหย้า  เพื่อกระชับความสัมพันธ์ของบรรดาศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน คณาจารย์ บุคลากร และเครือข่ายความร่วมมือ

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา มจพ. วางเป้าหมายในการพัฒนา ผลักดันผลงานวิจัย นวัตกรรม และนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในภาคอุตสาหกรรมทุกภาคส่วน พร้อมวางเป้าหมายระยะยาวด้วยการผลักดันให้ มจพ. มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติยิ่งขึ้นไป

กิจกรรม 65 ปี มจพ. เริ่มตั้งแต่ช่วงเช้าพิธีทำบุญตักบาตรอาหารแห้ง พิธีวางพวงมาลาน้อมรำลึกถึงทวาปูชนียาจารย์ ศ.ดร.บุญญศักดิ์  ใจจงกิจ และ Dipl. Ing Karl Stützle ผู้มีคุณูปการต่อมหาวิทยาลัย

ในช่วงบ่ายเป็นการประกาศเกียรติคุณศิษย์เก่าดีเด่น โดยได้รับเกียรติจาก พล.อ.อ. จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี เป็นประธานมอบโล่ มี พิมพ์ภัทรา  วิชัยกุล รมว.อุตสาหกรรม เป็นหนึ่งในศิษย์เก่าดีเด่นประจำปี  จากนั้นเป็นการเปิดนิทรรศการการจัดแสดงผลงานความก้าวหน้าของ มจพ. อาทิ เทคโนโลยีดาวเทียม เทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าอัจฉริยะ เทคโนโลยีพลังงานเพื่อความยั่งยืน เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร ตลอดจนผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับรางวัลในระดับชาติและนานาชาติ

 

ปิดท้ายภาคค่ำด้วยงานเลี้ยงฉลองในบรรยากาศอบอุ่นเช่นเดียวกับทุกปี มี ดร.แอ็นสท์ ไรเชิล เอกอัครราชทูตเยอรมัน ประจำประเทศไทย เป็นประธานเปิดงานและมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ศ.ดร.ธีรวุฒิ  บุณยโสภณ นายกสภามหาวิทยาลัย มีการมอบประกาศเกียรติคุณให้บุคลากรและนักศึกษาที่มีผลงานดีเด่นสร้างชื่อเสียงในระดับนานาชาติ

Facebook Comments


Social sharing

Related post