Digiqole ad

จัดงานรับสร้างบ้าน Online 2021หวังแก้โจทย์ธุรกิจสู้วิกฤติโควิด-19

 จัดงานรับสร้างบ้าน Online 2021หวังแก้โจทย์ธุรกิจสู้วิกฤติโควิด-19
Social sharing
Digiqole ad

สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน ทุ่มพัฒนาระบบรับแผนจัดงานรับสร้างบ้าน Online ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่10 – 20 กันยายน 2564 ด้าน “วรวุฒิ กาญจนกูล” เชื่อมั่นแพลตฟอร์มใหม่ที่พัฒนาขึ้นเพื่อเป็นการปูทางวางแผนรองรับในระยะยาวกับการเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยแวดล้อมต่าง ๆ หวังช่วยผู้บริโภคติดต่อและเข้าถึงบริษัทรับสร้างบ้านที่เป็นสมาชิกของสมาคมฯ อย่างสะดวก รวดเร็วแบบ “เรียลไทม์”

นายวรวุฒิ กาญจนกูล นายกสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน (Home Builder Association : HBA)เผยว่า ทางสมาคมพร้อมจัดงานรับสร้างบ้าน Online 2021 ซึ่งกำหนดการจัดงานขึ้นระหว่างวันที่ 10-20 กันยายน 2564 สามารถเข้าชมได้ที่ www.hba-th.org ทั้งนี้การจัดงานดังกล่าวเป็นการจัดงานขึ้นเป็นครั้งที่สอง (ครั้งแรกจัดขึ้นเมื่อ วันที่ 20-31 มีนาคม 2563) ในรูปแบบ Virtual Online ที่สมาคมฯ ได้ทุ่มงบประมาณค่อนข้างมากในการพัฒนาระบบให้มีความสมบูรณ์มากขึ้นกว่าการจัดงานครั้งแรก เพื่อให้ผู้บริโภคที่ต้องการปลูกสร้างบ้านติดต่อและเข้าถึงบริษัทรับสร้างบ้าน ที่เป็นสมาชิกของสมาคมฯอย่างสะดวก รวดเร็วแบบ “เรียลไทม์” โดยระบบที่สมาคมฯ พัฒนาขึ้นนี้มีความเสถียรและพร้อมใช้งานในระยะยาวที่เชื่อมั่นว่าจะตอบโจทย์ธุรกิจในยุคดิจิทัลที่เน้นสร้าง Data Base ผู้ที่ต้องการปลูกสร้างบ้านกลุ่มใหม่ ๆ ได้มากขึ้น ขณะที่ในฝั่งผู้บริโภคเองก็เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย ทั้งการเลือกแบบบ้าน โปรโมชั่นต่าง ๆ และสะดวกต่อการเข้าชม ป้องกันการระบาดของโรคระบาด โดยเฉพาะโควิด-19

อย่างไรก็ดี แพลตฟอร์ม การจัดงานรับสร้างบ้าน Online ที่สมาคมฯ พัฒนาระบบขึ้นมาก็เพื่อเป็นการปูทางวางแผนรองรับในระยะยาวกับการเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยแวดล้อมต่าง ๆ กล่าวคือในยามเกิดวิกฤติที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจ หรือต่อการจัดกิจกรรมทางการตลาด ก็สามารถจัดงานขายผ่านออนไลน์ได้ หรือในยามที่สถานการณ์ปกติ ก็สามารถดำเนินการจัดควบคู่ไปกับการจัดงานแบบออฟไลน์ได้ด้วย

สำหรับการแทรกช่องว่างด้วยการจัดกิจกรรมผ่านงานรับสร้างบ้าน Online จะเป็นแรงกระตุ้นหรือแรงเหวี่ยงต่อเนื่องไปยังตลาดในช่วงไตรมาสที่ 4 ของปี 2564 ที่สมาคมฯ ได้วางแผนการจัดงาน“รับสร้างบ้านและวัสดุ Expo 2021” ในเดือนพฤศจิกายน ซึ่งคาดหวังว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 จะคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้น ประชาชนได้รับการฉีดวัคซีนมากขึ้นและมีจำนวนผู้ติดเชื้อลดลง เมื่อสถานการณ์ต่าง ๆ ดีขึ้นเชื่อว่าจะทำให้กลุ่มผู้บริโภคที่ชะลอการปลูกสร้างบ้านที่มีสัดส่วนมากถึง 72% เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 จะมีความเชื่อมั่นและตัดสินใจปลูกสร้างบ้าน

อนึ่ง ผลจากการสำรวจและทำแบบสอบถามไปยังกลุ่มตัวอย่างผู้บริโภคจำนวนเกือบ 400 รายเมื่อช่วงวันที่ 1-15 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา พบข้อมูลที่น่าสนใจคือ
*สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 มีผลต่อการตัดสินใจในการปลูกสร้างบ้านมากถึง 72% ส่วนที่เหลือ 28% ไม่มีผลต่อการตัดสินใจในการปลูกสร้างบ้าน ข้อมูลดังกล่าวคาดว่าเป็นกลุ่มบ้านราคาแพง ซึ่งตลาดยังพอไปได้ต่างจากบ้านขนาดเล็กหรือตลาดทั่วไป (Mass) ระดับราคาไม่เกิน 5 ล้านบาทการแพร่ระบาดของโควิด-19 มีผลต่อการตัดสินใจปลูกสร้างบ้านมาก ด้วยเหตุนี้อาจเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ทำให้บริษัทรับสร้างบ้านที่เดิมเน้นตลาดทั่วไป (Mass) ราคาไม่เกิน 5 ล้านบาทได้ขยับมาจับตลาดบ้านราคาแพงตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป

*เมื่อถามว่าต้องการจะปลูกสร้างบ้านพร้อมเข้าอยู่ใช้เวลาในการปลูกสร้างกี่ปีนั้น พบพร้อมปลูกสร้างไม่เกิน 6 เดือนคิดเป็นสัดส่วน 24% และใช้เวลามากกว่า 6 เดือนถึง 2 ปีคิดเป็นสัดส่วน 65% และ ใช้เวลา 2-3 ปี คิดเป็นสัดส่วน 11%

*ส่วนทำเลที่เลือกปลูกสร้างบ้านนั้น 3 ทำเลที่ต้องการปลูกสร้างมากสุดคือ อันดับหนึ่งยังเป็นพื้นที่ในกรุงเทพมหานคร/ปริมณฑลคิดเป็นสัดส่วน 37% อันดับสอง ภาคกลาง (ยกเว้นกรุงเทพมหานคร/ปริมณฑล) คิดเป็นสัดส่วน 18% อันดับสาม ภาคใต้คิดเป็นสัดส่วน 18%

*สื่อที่ผู้บริโภคเข้าถึงบ่อยที่สุดคือ Facebook คิดเป็นสัดส่วนที่มากถึง 92.8%

จากแบบสอบถามที่ได้จากกลุ่มผู้บริโภคที่ยังตัดสินใจในการปลูกสร้างบ้าน ที่เป็นสมาชิกของสมาคมฯ ถึง 84.2% นั้นสะท้อนภาพได้ว่า ผู้บริโภคยังมีความเชื่อมั่น ดังนั้น สมาคมฯ จึงปรับปรุงช่องทางการเข้าถึงระหว่างสมาชิกกับผู้บริโภคผ่านทางเว็บไซต์สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน คือ www.hba-th.org เพื่อให้เว็บไซต์ของสมาคมฯ เป็นศูนย์กลางให้กับผู้ที่สนใจจะสร้างบ้านได้เข้ามาหาข้อมูล และเข้าถึงแบบบ้านต่าง ๆ พร้อมโปรโมชั่นของสมาชิกของสมาคมได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น อีกทั้งมีการโปรโมทเว็บไซต์อย่างต่อเนื่อง มีการพัฒนาเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ต่อสมาชิกและผู้บริโภค

 

Facebook Comments

Related post