Digiqole ad

จังหวัดนครปฐมรับมอบเงินและสิ่งของ เพื่อสนับสนุนการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

 จังหวัดนครปฐมรับมอบเงินและสิ่งของ เพื่อสนับสนุนการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

วันที่ 3 พฤษภาคม 2564 ที่ห้องแถลงข่าว ศูนย์ปฏิบัติการโควิด 19 ศาลากลางจังหวัดนครปฐม นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัด และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับมอบสิ่งของจากหน่วยงานราชการ ภาคเอกชน บริษัทต่างๆ 14 แห่ง อาทิ บริษัทตวงธนาคาร บริจาคเงิน 95,920 บาท บริษัทแดรี่พลัส จำกัด บริจาคเงิน 30,000 บาท บริษัทกิตติวรภัทร จำกัด บริจาคเงิน 20,000 บาท บริษัทฉายสว่างวงศ์ ขนส่ง จำกัด บริจาคเงิน 20,000 บาท บริษัทเอเวอร์จอย จำกัด บริจาคเงิน 6,000 บาท บริษัทแพลนโก จำกัด บริจาคเงิน 10,000 บาท บริษัทโรงเส้นหมี่ชอเฮง จำกัด บริจาคเงิน 100,000 บาท บริษัทโรงงานผลิตอาหารไทย จำกัด (ไวไว) บริจาคเงิน 100,000 บาท พร้อมบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแบบถ้วย 30 ลัง แบบซอง 20 ลัง บริษัทไพฑูรย์โรงน้ำแข็ง (1999) มอบน้ำดื่มขนาด 500 มิลลิลิตร 1,200 ขวด สภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม มอบเงิน 20,000 บาท นายวงศ์ทัศน์ ศุภธนาทัศน์ บริจาคเงิน 20,000 บาท บริษัทโรงานสุราพิเศษสุวรรณภูมิ จำกัด มอบน้ำดื่มขนาด 600 มิลลิลิตร 1,200 ขวด บริษัทเอส.พี.เอ.อินเตอร์เนชั่นแนลฟู้ดกรุ๊ป จำกัด บริจาคเงิน 30,000 บาท และบริษัททูพี เบบี้เทรดดิ้ง จำกัด มอบหน้ากากอนามัย 20,000 ชิ้น และขนม 200 ห่อ
สำหรับเงินและสิ่งของที่ได้รับบริจาคในครั้งนี้ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ที่ปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตลอดจนสนับสนุนโรงพยาบาลสนามของจังหวัดในการดูแลผู้ป่วยอีกด้วย


สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม ภาพ/ข่าว

Advertisement
Facebook Comments

ลิงค์สำหรับแชร์: https://bangkok-today.com/FP0E5

Related post