Digiqole ad

จังหวัดนครปฐมรับมอบสิ่งของจากหน่วยงานต่างๆ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนช่วงสถานการณ์ไวรัส COVID-19

 จังหวัดนครปฐมรับมอบสิ่งของจากหน่วยงานต่างๆ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนช่วงสถานการณ์ไวรัส COVID-19

วันนี้ (14 ม.ค.64) ที่ห้องแถลงข่าว ศูนย์ปฏิบัติการโควิด 19 (COVID-19) ศาลากลางจังหวัดนครปฐม นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ

Advertisement
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วย นายรัฐศาสตร์ ชิดชู รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับมอบสิ่งของ ประกอบด้วย ถุงยังชีพ แอลกอฮอล์เจล เครื่องวัดอุณหภูมิ หน้ากากอนามัย ปลาทูน่ากระป๋อง บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ข้าวสาร และขนมขบเคี้ยว จากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ได้แก่ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด บริษัท แฟชั่นฟู้ด จำกัด บริษัท โรงงานผลิตภัณฑ์อาหรไทย จำกัด (ไวไว) บริษัท โรงเส้นหมี่ชอเฮง จำกัด บริษัท หลิ่งหนันสตีล จำกัด และบริษัท เอสพีเอ อินเตอร์เนชั่นแนล ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด เพื่อให้ทางจังหวัดนครปฐม และเหล่ากาชาดจังหวัด นำไปมอบช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

สำหรับสถานการณ์โควิด-19 ในจังหวัดนครปฐม ขณะนี้ไม่พบผู้ป่วยยืนยันรายใหม่ต่อเนื่องเป็นวันที่ 6 รักษาหายกลับบ้านแล้ว 62 ราย เหลือที่รักษาตัวในโรงพยาบาลเพียง 15 ราย จากผู้ป่วยสะสมการระบาดระลอกใหม่ทั้งหมด 77 ราย นอกจากนี้ กลุ่มผู้สัมผัสผู้ติดเชื้อที่มีความเสี่ยงสูงขณะนี้อยู่ภายใต้การควบคุมโรคของจังหวัดแล้ว

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม ภาพ/ข่าว

Advertisement
Facebook Comments

Related post