Digiqole ad

จนท.อัตราจ้าง รพ.ชื่อดัง ปทุมธานี บุกกระทรวงสาธารณสุขยื่นหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ถูกเลิกจ้างงาน ไม่ได้รับความเป็นธรรม

 จนท.อัตราจ้าง รพ.ชื่อดัง ปทุมธานี บุกกระทรวงสาธารณสุขยื่นหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ถูกเลิกจ้างงาน ไม่ได้รับความเป็นธรรม
Social sharing
Digiqole ad

วันที่ 14 กันยายน 2566 ที่ กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี นางสาวสุภาภรณ์ แห่ล้อม ปฏิบัติงานในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข (พกส.) กลุ่มงานประกันสุขภาพยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์ ของโรงพยาบาลชื่อดังแห่งหนึ่งใน จังหวัดปทุมธานี ได้ยื่นหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เรื่องไม่ได้รับความเป็นธรรมในการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (พกส.) ประจำปีงบประมาณ 2566

นางสาวสุภาภรณ์ แห่ล้อม เปิดเผยว่า ตนเองปฏิบัติงานในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข (พกส.) กลุ่มงานประกันสุขภาพยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์ ของโรงพยาบาลชื่อดังแห่งหนึ่งใน จังหวัดปทุมธานี ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2556 ถึงปัจจุบัน รวมระยะเวลา 9 ปี 11 เดือน โดยเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2566 ได้รับแจ้งผลการปฏิบัติงานของพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (พกส.) ในปีงบประมาณ 2566 จากหัวหน้ากลุ่มงานฯ ว่าตนเองไม่ผ่านเกณฑ์ทั้ง 2 รอบ และได้ใช้คำพูดด้อยค่าในตัวของตนเองว่าไม่มีงานอะไรจะมอบหมายให้ทำแล้ว ในปีหน้าต้องประเมินผลอีก 1 ปี ก็ไม่รู้จะประเมินอะไร อย่างไร ซึ่งที่ผ่านมาทำให้ตนเองเกิดความน้อยใจว่าตัวเองไร้ค่า จึงเขียนใบลาออกมีผล วันที่ 4 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา

ต่อมาหัวหน้ากลุ่มงานที่ดูแล ได้ส่งคืนเอกสารให้มาแก้ไขวันที่ลาออกเป็น วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ซึ่งตนเองได้กลับมาคิดและได้ทบทวนแล้วว่าตนเองนั้นไม่ได้กระทำความผิดอะไรร้ายแรงต่อโรงพยาบาลและยังมีภาระงานต้องให้ทำอยู่ ประกอบกับยังมีภาระและหน้าที่ที่ต้องหารายได้เพื่อเลี้ยงครอบครัว จึงเปลี่ยนใจไม่ยื่นเอกสารลาออก

ต่อมาวันที่ 15 สิงหาคม 2566 หัวหน้ากลุ่มงานฯ ได้มาสอบถามถึงเรื่องใบลาออกที่ให้นำกลับไปแก้ไข ตนจึงแจ้งว่าขอเปลี่ยนใจไม่ลาออกแล้ว หัวหน้ากลุ่มงานฯ จึงได้มีการใช้คำพูดกดดันตนเองด้วยคำพูดว่าถ้าเขียนใบลาออกเองจะไม่เสียประวัติการทำงานในโรงพยาบาลนี้ แต่ถ้าไม่เขียนจะถูกประเมินผลการปฏิบัติงานไม่ผ่านเกณฑ์ และจะทำให้เสียประวัติการทำงาน

นางสาวสุภาภรณ์ แห่ล้อม เปิดเผยต่อ ว่าจากการที่ได้ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลแห่งนี้มา 9 ปีกว่าไม่เคยมีประวัติอะไรที่ไม่ดี ซึ่งตนเองก็ได้ยืนยันไปว่าไม่ลาออก หัวหน้ากลุ่มงานฯ จึงแจ้งว่าจะดำเนินการประเมินตามขั้นตอน ซึ่งได้มีการคุยกับผู้อำนวยการ และ สสจ.ปทุมธานีไว้แล้ว และเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา หัวหน้ากลุ่มงานฯ โทรแจ้งให้ตนเองไปลงนามรับทราบผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (พกส.) ทั้ง 2 รอบ ในปีงบประมาณ 2566 และในวันเดียวกัน ตนเองได้อ่านเอกสารก่อนลงนามรับทราบ พบว่าแบบประเมินผลการปฏิบัติงานในรอบที่ 1/2566 (1 ตุลาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566) ที่ผ่านช่วงเวลาจริงมาแล้วประมาณ 5 เดือน คะแนนประเมินในชุดของหัวหน้างานถูกแก้ไขคะแนนให้ต่ำกว่าเดิม ซึ่งในช่วงเวลาประเมินจริงไม่ได้มีการแจ้งข้อมูลถึงความบกพร่องผิดพลาด และแนวทางแก้ไขในการปฏิบัติงานให้ตนเองทราบเลยจึงไม่ทราบข้อมูลดังกล่าวและไม่มีโอกาสได้พัฒนาหรือแก้ไขปรับปรุง แต่หัวหน้ากลุ่มงานฯ ไม่ได้แจ้งถึงข้อบกพร่องหรือข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ซึ่งที่ผ่านมาซึ่งตนเองไม่เคยทราบถึงปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน และไม่เปิดโอกาสให้ชี้แจงเรื่องราวต่างๆ ให้กับคณะกรรมการฯ และผู้บริหารของโรงพยาบาลทราบ การกระทำดังกล่าวส่งผลถึงการประเมินผลการปฏิบัติงานในรอบที่ 2/2566 (1 เมษายน – 30 กันยายน 2566) ต่ำลงอีก ทำให้ผลการประเมินทั้ง 2 รอบ ในปีงบประมาณ 2566 รวมกันไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน และนำไปสู่การเลิกจ้างในที่สุด

ดังนั้นตนเองจึงได้เดินทางมายื่นหนังสือเพื่อร้องขอความถูกต้องเป็นธรรม โดยการประเมินผลงานนั้นเห็นว่าไม่ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการที่ควรปฏิบัติ ขอให้พิจารณา ถึงวิธีการและผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (พกส.) ประจำปีงบประมาณ 2566 ของตนเอง ที่เป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข (พกส.) กลุ่มงานประกันสุขภาพยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์ โรงพยาบาล และเห็นว่าการประเมินผลงานในครั้งนี้ ตนเองนั้นไม่ได้รับความเป็นธรรมโดยหัวหน้างานประเมินไม่เคยพูดคุยบอกกล่าวถึงการทำงานที่ผิดพลาดและเปิดโอกาส ให้ตนชี้แจงถึงข้อผิดพลาดจากการทำงาน เพราะการเลิกจ้างส่งผลทำให้ตนเองเกิดผลกระทบต่อการสูญเสียรายได้จากการทำงานเพื่อนำมาใช้จ่ายดำเนินชีวิตและดูแลครอบครัวต่อไป เนื่องจากยังมีภาระยังต้องเลี้ยงดูแม่ที่มีอายุ 70 กว่าปี ที่อาศัยอยู่กันเพียง 2 คนและไม่มีอาชีพอื่นใด ที่จะมีรายได้มาจุนเจือในการใช้ชีวิตในแต่ละวัน ประกอบกับตนเองนั้นมีอายุที่มากขึ้นทำให้หางานใหม่ได้ยาก เพื่อหารายได้มาดูแลแม่วัย 70 กว่าปี ที่อาศัยอยู่กันเพียง 2 คน

จากเรื่องที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมดังกล่าว ตนเองจึงได้เดินทางมายื่นหนังสือร้องทุกข์ ขอความเป็นธรรม ที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดปทุมธานี รวมทั้งที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี และมายื่นหนังสือถึงท่านนายแพทย์ชลนน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เพื่อความถูกต้องและเป็นธรรมที่กระทรวงสาธารณสุขด้วยตนเองนางสาวสุภาภรณ์ กล่าวทิ้งท้าย

 

Facebook Comments

Related post