Digiqole ad

งานสัมมนา “อาหารจากพืชอารมณ์ดี ปรุงอย่างไรให้เป็นยาและเลิศรส”

 งานสัมมนา “อาหารจากพืชอารมณ์ดี ปรุงอย่างไรให้เป็นยาและเลิศรส”
Social sharing
Digiqole ad

การเข้าอบรมปรุงอาหารให้เป็นยาด้วยใบกัญชา

สิ่งที่ผู้เข้ารับการอบรมจะได้คือ

1. ได้ใบเซอร์ฯ นำไปติดที่ร้านอาหารว่าได้ผ่านการอบรมมาแล้ว

2. ได้สูตรอาหาร ที่ถูกคิดค้นอาหารไทยขึ้นมาใหม่ จำนวน 10 สูตร ที่ระบุว่าเมื่อทานแล้วจะป้องกันรักษาโรคอะไรได้บ้าง
ยกตัวอย่าง กลุ่มช่วยลดไขมันในเส้นเลือด/ กลุ่มควบคุมเบาหวาน เป็นต้น

3. สามารถสั่งซื้อใบกัญชาจากภาคีเครือข่ายกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ที่ได้รับอนุญาตถูกต้องตามกฎหมายได้ ราคาตามกลไกตลาดขณะนั้น

4. ได้ความรู้เรื่องของกฎหมายควบคุมกัญชาเมื่อเข้ารับการอบรม

5. สามารถเข้าคิวอาร์โคสสมัครเข้ารับการอบรมได้

6. รับจำนวนจำกัดเพียง 100 ท่านแรกครับ

Facebook Comments

Related post