Digiqole ad

งานสัมมนาเปิดโครงการสนับสนุนการอนุรักษ์พลังงานและลดต้นทุนในอุตสาหกรรมขนาด SME (Energy Points 3)

 งานสัมมนาเปิดโครงการสนับสนุนการอนุรักษ์พลังงานและลดต้นทุนในอุตสาหกรรมขนาด SME (Energy Points 3)
Social sharing
Digiqole ad

กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน สนับสนุนสถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สานต่อโครงการ Energy Points Phase 3 ส่งเสริม SME สะสมแต้มพลังงานแลกสิทธิประโยชน์ด้านพลังงาน พร้อมรับทุนสนับสนุนสูงสุด 300,000 บาท

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุมบอลรูม ชั้น 2 โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด นายสมโภชน์ อาหุนัย ประธานสถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม และรองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ให้เกียรติเป็นประธานในงานสัมมนาเปิดโครงการสนับสนุนการอนุรักษ์พลังงานและลดต้นทุนในอุตสาหกรรมขนาด SME (Energy Points 3) โดยมี ดร.อำนาจ ยะโสธร ประธานคณะทำงานโครงการฯ ,คุณรุ่งเรือง สายพวรรณ์ ผู้อำนวยการสถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม พร้อมด้วยผู้บริหารจากสภาอุตสาหกรรม และคณะกรรมการโครงการฯ ให้การต้อนรับ ท่ามกลางผู้ประกอบการ SME ที่ตระหนักถึงการอนุรักษ์พลังงานกว่า 160 บริษัท ตลอดจนแขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนที่ให้เกียรติมาร่วมงานมากมาย

โครงการสนับสนุนการอนุรักษ์พลังงานและลดต้นทุนในอุตสาหกรรมขนาด SME มีที่มาจากการที่สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้ทำการสำรวจสภาพปัญหาต่างๆ และความต้องการการส่งเสริมสนับสนุนด้านการอนุรักษ์พลังงาน พบว่าผู้ประกอบการส่วนใหญ่ยังคงมีปัญหาการดำเนินกิจกรรมอนุรักษ์พลังงานหลายประการ โดยเฉพาะผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ที่มีสภาพความพร้อมในการดำเนินกิจกรรมอนุรักษ์พลังงานน้อย เนื่องจากขาดแนวทางและเงินทุนที่จะดำเนินการอนุรักษ์พลังงาน โดยเฉพาะผู้ประกอบการที่กระจายอยู่ตามภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ

ด้วยเหตุดังกล่าว กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน จึงสนับสนุนให้ สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ดำเนินโครงการสนับสนุนการอนุรักษ์พลังงานและลดต้นทุนในอุตสาหกรรมขนาดSME หรือ Energy Points ซึ่งได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันเป็น Energy Points Phase 3 และเพื่อเป็นการจูงใจให้โรงงานขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ดำเนินกิจกรรมอนุรักษ์พลังงานอย่างเป็นระบบแบบง่ายๆ ด้วยกลไกการสะสม Energy Points โดยได้รับ Energy Point ต่อเมื่อดำเนินกิจกรรมการอนุรักษ์พลังงาน ที่โครงการกำหนด คือ 1. ประกาศนโยบายด้านพลังงาน 2. แต่งตั้งผู้ประสานงานดำเนินกิจกรรมอนุรักษ์พลังงานในองค์กร (Energy Man) 3. วางแผนการอนุรักษ์พลังงานเบื้องต้นภายในองค์กร 4. ทบทวนแผนการอนุรักษ์พลังงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ เพื่อพร้อมนำไปปฏิบัติ เมื่อได้รับ Energy Point แล้วสามารถนำมาแลกรับสิทธิประโยชน์ด้านพลังงานต่างๆ อาทิ การอบรมให้ความรู้ และการศึกษาดูงานด้านการอนุรักษ์พลังงาน การให้คำแนะนำแนวทางการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานโดยผู้เชี่ยวชาญ และเงินทุนสนับสนุนเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพพลังงานสูงสุดถึง 3 แสนบาทต่อนิติบุคคลโดยได้รับความร่วมมือจาก สภาอุตสาหกรรมจังหวัดต่างๆ ร่วมกันประชาสัมพันธ์และดำเนินโครงการให้กับภาคอุตสาหกรรมอย่างทั่วถึงทุกภูมิภาค

นายสมโภชน์ อาหุนัย ได้กล่าวเกี่ยวกับสถานการณ์การใช้พลังงานในประเทศว่าหลังจากปีนี้ไปทุกภาคส่วนกำลังฟื้นฟูกลับมาดำเนินการได้ตามปกติ ภายหลังการผันผวนของการใช้พลังงานในภาคธุรกิจจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 หากเรายังมีพฤติกรรมการใช้พลังงานแบบเดิม การใช้พลังงานก็จะกลับมามีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทุกภาคส่วนควรเร่งปรับตัว ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ปรับพฤติกรรมการใช้พลังงานให้ประหยัดมากขึ้น หรือปรับปรุงใช้เครื่องจักรอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคอุตสาหกรรมที่ถือเป็นภาคส่วนที่มีสัดส่วนการใช้พลังงานสูง มีผู้ประกอบการเป็นจำนวนมาก และส่วนใหญ่คือโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลาง และขนาดย่อม (SMEs) ที่ยังคงให้ความสำคัญกับเรื่องพลังงานน้อย เนื่องจากขาดเงินทุน, บุคลากร และความรู้ความเข้าใจที่จะดำเนินกิจกรรมการอนุรักษ์พลังงาน หากผู้ประกอบการหันมาให้ความสำคัญอย่างจริงจัง รวมถึงพิจารณานำแนวทางส่งเสริมต่างๆ ของโครงการ Energy Points ไปปรับใช้ก็คาดว่าจะช่วยประหยัดพลังงานในสถานประกอบการ ลดต้นทุน และเสริมสร้างขีดความสามารถการแข่งขันทางธุรกิจได้ต่อไป

ภายในงานยังได้จัดการบรรยายเรื่อง “Energy Points แนวทางเพื่อการประหยัดพลังงานสำหรับ SMEs”โดยนายณรงค์ บัณฑิตกมล รองประธานคณะทำงานโครงการฯ และนายรุ่งเรือง สายพวรรณ์ ผู้อำนวยการสถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม ,การเสวนาเรื่อง “ประสบความสำเร็จด้วย Energy Points เรื่องง่ายๆ ที่ใครก็ทำได้” โดยผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จจากโครงการ Energy Points จากทั่วทุกภูมิภาคและการให้คำแนะนำด้าน “แนวทางการอนรักษ์พลังงานในโรงงาน SME” จากผู้เชี่ยวชาญด้านการอนุรักษ์พลังงาน รวมถึงบูธแนะนำอุปกรณ์ประหยัดพลังงานจากผู้ประกอบการโดยตรงอีกกว่า 10 บริษัท

ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการสนับสนุนการอนุรักษ์พลังงานและลดต้นทุนในอุตสาหกรรมขนาด SME ( Energy Points 3) สามารถสอบถามได้ที่สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม โทรศัพท์ 0-2345-1249 หรือ www.iie.fti.or.th ,e-mail:energypoints@fti.or.th ,Facebook และ Line official : Energy Points สำหรับผู้ประกอบการจังหวัดต่างๆ สอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่สภาอุตสาหกรรมจังหวัดทั่วประเทศ

Facebook Comments

Related post