Digiqole ad

งบกลาโหมเพิ่ม 2% แต่อนิจจาตำรวจไทย ได้ค่าน้ำมันรถเดือนละ 3,000-ต้องซื้อกระดาษ-หมึกปรินเตอร์เอง

 งบกลาโหมเพิ่ม 2% แต่อนิจจาตำรวจไทย ได้ค่าน้ำมันรถเดือนละ 3,000-ต้องซื้อกระดาษ-หมึกปรินเตอร์เอง
Social sharing
Digiqole ad
พนิดา มงคลสวัสดิ์ – Phanida Mongkolsawat ผู้แทนสมุทรปราการ เขต 1 พรรคก้าวไกล อภิปรายงบตำรวจในร่าง พ.ร.บ.งบประมาณฯ 2567 แสดงให้เห็นว่าแม้งบประมาณที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) ได้รับ ดูเหมือนจะมาก เทียบเท่ากระทรวงใหญ่ๆ แต่ปลายทางกลับไปไม่ถึงผู้ปฏิบัติงานตัวจริง
.
จากงบ 117,000 ล้านบาทที่ สตช. ได้มา มีงบที่ถูกจัดสรรเพื่อใช้ในการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการทั่วประเทศ เพียง 16,749 ล้านบาท คิดเป็น 14.29% เท่านั้น
.
พร้อมกับเปิดความจริงอันเจ็บปวดของตำรวจไทย สะท้อนว่างบที่ถูกจัดสรรไป ไม่เพียงพอต่อการทำงานจริง ไม่ว่าจะเป็น
.
– ค่าน้ำมันไม่พอ : งบที่รัฐจัดให้ รถยนต์ได้สูงสุดอยู่ที่ประมาณ 3,000 บาท/คัน/เดือน ส่วนมอเตอร์ไซค์ สูงสุดที่ 1,000 บาท/คัน/เดือน เจ้าหน้าที่ต้องใช้ประหยัดแค่ไหนถึงจะพอ
– ต้องชักเนื้อจ่ายค่าอุปกรณ์สำนักงานเอง : งบปี 67 มีการส่งคำขอไปที่สำนักงบประมาณ 60.2 ล้านบาท แต่ได้รับการจัดสรรเพียง 35 ล้านบาท เมื่อหารเฉลี่ยสถานีตำรวจทั่วประเทศ 1,484 สถานี ตกสถานีละ 23,500 บาทต่อปี หรือเหลือไม่ถึง 2,000 บาทต่อเดือน
– หนี้สินล้นพ้นตัว : ข้อมูลจากโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินตำรวจในปี 2566 ตำรวจ 220,000 กว่าคน เป็นหนี้ 2.7 แสนล้านบาท เฉลี่ยตำรวจ 1 คน เป็นหนี้ 1 ล้านบาท
– ยอดลาออกเพิ่มเพราะสภาพงานย่ำแย่ : สถิติ Early retire เพิ่มขึ้นทุกปีอย่างต่อเนื่อง ในปี 2566 สูงถึง 1,407 คน ที่น่าสนใจคือ 1 ใน 3 เป็นพนักงานสอบสวน
.
แบบนี้จะแก้วิกฤตของวงการตำรวจในปัจจุบันได้ยังไง จะคาดหวังให้ตำรวจเป็น “ตำรวจของประชาชน” ปฏิบัติหน้าที่เต็มประสิทธิภาพ ขจัดปัญหาส่วยและการเรียกรับผลประโยชน์ ได้อย่างไร??
.
ทั้งนี้ต้องย้ำว่าปัญหานี้ไม่ใช่เรื่องส่วนบุคคล ไม่ใช่เราจะไปไล่บอกให้ตำรวจแต่ละคนดำรงตนให้เหมาะสมเพียงเท่านั้น แต่ต้องมองให้ลึกถึงต้นตอ นี่คือปัญหาเชิงโครงสร้าง ที่ต้องแก้ด้วยการตั้งเข็มทิศให้ถูกทางตั้งแต่ต้น
.
ข้อเสนอของพนิดา คือปฏิรูปโครงสร้างการบริหารงานตำรวจให้มีการกระจายอำนาจ ปฏิรูปการจัดสรรงบประมาณตำรวจใหม่ ให้เพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่ของแต่ละสถานีตำรวจจริงๆ เพราะหากตำรวจมีคุณภาพชีวิตที่ดี ปัญหาวังวนหนี้ ปัญหาเรียกรับ-เก็บส่วย-รีดไถ จะไม่เกิดขึ้นจนชินชาสายตาประชาชน ให้เกิดความเสื่อมศรัทธาอย่างปัจจุบัน
.
พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่าย 67 ฉบับนี้ ไม่มีทางแก้วิกฤติศรัทธาในวงการตำรวจได้ การบ้านสำคัญของรัฐบาล คือต้องดูว่าอะไรที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงานของตำรวจ เพื่อให้ตำรวจมาดูแลประชาชนได้อย่างเต็มที่
.
ยกระดับคุณภาพชีวิตตำรวจ
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนทุกคน
.
ที่มา : เพจพรรคก้าวไกล
Facebook Comments

Related post