Digiqole ad

ค่ายหนังสั้นครั้งที่ 8 “หนังกลางคลอง แม่กลองที่รัก” ค่ายปั้นคนทำหนังหน้าใหม่เข้าสู่วงการภาพยนตร์ ไทย – ลาว

 ค่ายหนังสั้นครั้งที่ 8 “หนังกลางคลอง แม่กลองที่รัก” ค่ายปั้นคนทำหนังหน้าใหม่เข้าสู่วงการภาพยนตร์ ไทย – ลาว
Social sharing

Digiqole ad

รองศาสตราจารย์ ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุขสันติ แวงวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และบุคลากรศูนย์ศิลปวัฒนธรรม

ร่วมต้อนรับ ดร.ยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม , คุณรนัสถ์ชัย พุ่มเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ,คุณณฐิต์ณัฐ สมบัติศิริ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงวัฒนธรรม และแขกผู้มีเกียรติทั้งหัวหน้าส่วนราชการ ทั้งภาครัฐและเอกชน ณ วัดภุมรินทร์กุฎีทอง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

โดยทั้งหมดได้ร่วมพิธีเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านการผลิตภาพยนตร์สั้นจากศิลปะและวัฒนธรรมสองฝั่งโขง ครั้งที่ 8 (หนังกลางคลอง แม่กลองที่รัก) ที่ได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 – 30 มิถุนายน 2567

ซึ่งในงานได้รับเกียรติจาก ดร.ยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านการผลิตภาพยนตร์สั้นจากศิลปะและวัฒนธรรมสองฝั่งโขง ครั้งที่ 8 (หนังกลางคลอง แม่กลองที่รัก)

ดร.ยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า โครงการนี้ทำให้เราได้นักแสดงรุ่นใหม่ ผู้กำกับรุ่นใหม่ และนักสร้างภาพยนตร์สั้นรุ่นใหม่ และเป็นพื้นฐานในการก้าวเข้าสู่การเป็นกำลังสำคัญด้านภาพยนตร์ของชาติในอนาคต ที่เป็นการสร้างสรรค์ต่อยอดในตลาดอุตาหกรรมภาพยนตร์ทั้งในและต่างประเทศต่อไปในอนาคต

สำหรับโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านการผลิตภาพยนตร์สั้นจากศิลปะและวัฒนธรรมสองฝั่งโขง ครั้งที่ 8 (หนังกลางคลอง แม่กลองที่รัก) ในครั้งนี้จะเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาจากทั้งไทยและลาวที่เข้าร่วมได้เข้ามาเรียนรู้การทำภาพยนตร์สั้นจากวิทยากรและผู้กำกับระดับประเทศทั้งไทยและลาว จากนั้นก็ให้แต่ละทีมไปผลิตหนังสั้นภายใต้แนวคิด หนังกลางคลองแม่กลองที่รัก โดยใช้สถานที่และนักแสดงในพื้นที่ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม เป็นสถานที่ถ่ายทำหนังและนำหนังสั้นของทุกทีมมาฉายหนังกลางแปลง

โดยการจัดงานครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจาก สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน และจังหวัดสมุทรสงคราม ที่ได้ร่วมมือร่วมใจกันเป็นแม่งานหลักในการจัดงาน และภาคีเครือข่ายมหาวิทยาลัย อันประกอบด้วย สถาบันอุดมศึกษาในไทย 20 สถาบัน 23 ทีม และจากประเทศ สปป.ลาว 9 ทีม รวมทั้งสิ้น 33 ทีม จากสถาบันการศึกษาภาครัฐและภาคเอกชน 27 แห่ง ประกอบด้วย

1. มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
3. มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
4. มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
5. มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
6. มหาวิทยาลัยนครพนม
7. มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
8. มหาวิทยาลัยรามคำแหง
9. มหาวิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา
10. มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
11. มหาวิทยาลัยศรีปทุม
12. มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
13. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
14. มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
15. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
16. สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน
17. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
18. มหาวิทยาลัยทักษิณ
19. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
20. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
21. มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว
22. มหาวิทยาลัยสุภานุวงศ์
23. สถาบันวิจิตรศิลป์แห่งชาติ สปป.ลาว
24. วิทยาลัยสุดสะกะ
25. Filmmaker จาก เวียงจันทน์
26. Filmmaker จาก หลวงพระบาง
27. Filmmaker จาก ปากเซ จำปาสัก

โดยในกิจกรรมค่ายหนังสั้นทุกครั้งจะได้รับเกียรติจากผู้กำกับภาพยนตร์ผู้มากประสบการณ์ที่มีชื่อเสียงทั้งของประเทศไทย และ ประเทศ สปป.ลาว มาร่วมจำนวนมากไม่ว่าจะเป็น
นายธนิตย์ จิตนุกูล
นายปรัชญา ปิ่นแก้ว
นายบัณฑิต ทองดี
นายไพโรจน์ สังวริบุตร
นายโกวิฐ วัฒนกุล
นายราเชนทร์ ลิ้มตระกูล
นายวิชิต วัฒนานนท์
นายพูมชนะ สิริวงสา
นายอานีไซ แก้วลา
นายภานุมาศ ดีสัตถา
นายบุญส่ง นาคภู่
นางบุญศรี ยินดี

เพื่อมาให้ความรู้ ถ่ายทอดเทคนิคการกำกับ การแสดง และอื่น ๆ อีกมากมาย ที่เป็นประโยชน์กับน้อง ๆ นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการนี้ ซึ่งโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านการผลิตภาพยนตร์สั้นจากศิลปะและวัฒนธรรมสองฝั่งโขง ครั้งที่ ๘ ครั้งนี้ จะเป็น “พื้นที่แห่งการเรียนรู้” เพื่อสร้างพลังปัญญาให้เกิดแก่คนรุ่นใหม่ และเป็น “พื้นที่สร้างสรรค์” ที่หลอมรวมผู้คนที่มีใจรักในการผลิตภาพยนตร์สั้น

Facebook Comments


Social sharing

Related post