Digiqole ad

คุณขวัญเรือน เหลียวตระกูล ผอ.ฝ่ายประชาสัมพันธ์ รร. ดิ เอมเมอรัลด์ เป็นตัวแทนรับมอบโล่ในฐานะ “ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคม”

 คุณขวัญเรือน เหลียวตระกูล ผอ.ฝ่ายประชาสัมพันธ์ รร. ดิ เอมเมอรัลด์ เป็นตัวแทนรับมอบโล่ในฐานะ “ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคม”
Social sharing

Digiqole ad

คุณขวัญเรือน เหลียวตระกูล ผอ.ฝ่ายประชาสัมพันธ์ รร. ดิ เอมเมอรัลด์ เป็นตัวแทนรับมอบโล่ในฐานะ “ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคม”

ร.ต.ท. ดร. มนัส โนนุช ประธานที่ปรึกษาสมาคมสมาพันธ์นักข่าว (ประเทศไทย) เป็นประธานในพิธีมอบโล่ยกย่องเชิดชูเกียรติ “ฐานันดร 4” ให้กับโรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ ในฐานะ “ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคม” โดยมี คุณขวัญเรือน เหลียวตระกูล ผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์ เป็นตัวแทนรับมอบ ซึ่งจัดขึ้นโดย คุณลัลน์ลลิตฤดี วิเศษศิริ นายกสมาคมสมาพันธ์นักข่าว (ประเทศไทย) ที่หอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ ถนนพระราม 6 เมื่อวันก่อน

 

Facebook Comments


Social sharing

Related post