Digiqole ad

คุณกวี จงกิจถาวร และ ศิริวรรณ นพรัตน์ ร่วมสนทนาประเด็น “หมากรุกอนาคตอาเซียนใหม่” ในรายการ “ฟ้าใส by ศิริวรรณ”

 คุณกวี จงกิจถาวร และ ศิริวรรณ นพรัตน์ ร่วมสนทนาประเด็น “หมากรุกอนาคตอาเซียนใหม่” ในรายการ “ฟ้าใส by ศิริวรรณ”
Social sharing
Digiqole ad

คุณกวี จงกิจถาวร ผู้สื่อข่าวอาวุโส
และ คุณศิริวรรณ นพรัตน์ ผู้ดำเนินรายการวิทยุ
ร่วมสนทนาประเด็น “หมากรุกอนาคตอาเซียนใหม่” ในรายการ “ฟ้าใส by ศิริวรรณ” ทางคลื่นวิทยุกองทัพอากาศ 102.5 RTAF Radio
https://www.youtube.com/live/s1Dre06AiLg?feature=share

Facebook Comments

Related post