Digiqole ad

คึกคัก! พรรคไทยก้าวหน้า จัดประชุมใหญ่ ส.ส.ปูอัด ส.ส.คนแรกพรรค ประกาศอุดมการณ์ทางการเมือง ”ประชาชนคือผู้ทรงอำนาจสูงสุด“

 คึกคัก! พรรคไทยก้าวหน้า จัดประชุมใหญ่ ส.ส.ปูอัด ส.ส.คนแรกพรรค ประกาศอุดมการณ์ทางการเมือง ”ประชาชนคือผู้ทรงอำนาจสูงสุด“
Social sharing

Digiqole ad

เมื่อวันที่ 29 เม.ย.2567  ที่ “The Bright” City Lifestyle Mall ถนนพระราม 2
พรรคไทยก้าวหน้า จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 โดยมีแกนนำพรรค คณะกรรมการบริหารพรรค ที่ปรึกษาพรรค เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง พร้อมด้วยสมาชิกพรรค 300 คน โดยในการประชุมครั้งนี้ พรรคไทยก้าวหน้า ประกาศจุดยืน ”ประชาชนคือผู้ทรงอำนาจสูงสุด“

มีวาระสำคัญ ได้แก่ ดร. วัชรพล บุษมงคล หน.พรรคไทยก้าวหน้า กล่าวพบปะสมาชิกพรรค ดร.ภูชิตส์ ศรีเจริญ เลขาธิการ พลเอก สิทธิ์ สิทธิ์มงคล ประธานที่ปรึกษาพรรค

โดย “ส.ส.ปูอัด” ไชยามพวาน มั่นเพียรจิตต์ เปิดแสดงจุดยืนทางการเมืองประกาศเจตนารมณ์ถึงอนาคตพรรคไทยก้าวหน้าก่อนที่จะเข้าสู่วาระการประชุมสามัญประจำปี

โดยเป็นการรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 และมีเรื่องแจ้งเพื่อทราบ คือการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 แผนหรือโครงการที่จะดำเนินกิจกรรมในปี 2566 ซึ่งเป็นไปตามมาตรา 23 แห่ง พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 แผนงานและโครงการที่ได้รับการอุดหนุนจากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองประจำปี 2566 แผนงานและโครงการที่ดำเนินการโดยเงินของพรรคประจำปี 2566 นอกจากนี้ ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงโลโก้ของพรรคไทยก้าวหน้า

“สส.ปูอัด” ไชยามพวาน มั่นเพียรจิตต์ กล่าวว่า พรรคไทยก้าวหน้า เราเชื่อมั่นในเจตจำนงว่ารัฐจะเกิดขึ้นมิได้ถ้าไม่มีราษฎร์ เพราะฉะนั้นอำนาจสูงสุดนั้นคือ ประชาชน

พรรคไทยก้าวหน้า เราพร้อมทลายทุนผูกขาดเพื่อสร้างระบบเศรษฐกิจที่เท่าเทียมมากขึ้น พรรคไทยก้าวหน้า เราเชื่อว่ามนุษย์แม้เลือกเกิดไม่ได้ แต่โครงสร้างสวัสดิการรัฐจะสามารถโอบอุ้มมนุษย์ทุกคนได้อย่างเท่าเทียม เดินเจตจำนง คนเท่ากัน

“สส.ปูอัด” ไชยามพวาน มั่นเพียรจิตต์ กล่าวต่อว่า วันนี้ผมได้ถ่ายโอน DNA อุดมการณ์ที่เชื่อมั่นและประเทศในฝันกับการประชุมใหญ่ประจำปี ผมก็ไม่รู้ว่าในอนาคตพรรคนี้จะสำเร็จหรือไม่ แต่มีโอกาสแล้วก็อยากจะทำตามอุดมการณ์ที่เชื่อและอยากจะสร้างประเทศที่ฝันให้สำเร็จ


# พรรคไทยก้าวหน้า
# ส.ส.ปูอัด

Facebook Comments


Social sharing

Related post