Digiqole ad

คิมเบอร์ลี่ย์-คล๊าค ประเทศไทย ร่วมแบ่งปันน้ำใจมอบผ้าอ้อมเด็กฮักกี้ส์

 คิมเบอร์ลี่ย์-คล๊าค ประเทศไทย ร่วมแบ่งปันน้ำใจมอบผ้าอ้อมเด็กฮักกี้ส์

 

บริษัท คิมเบอร์ลี่ย์-คล๊าค ประเทศไทย จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์อนามัยส่วนบุคคลชั้นนำของไทย นำโดย ราตรี สกุลตันติเมธา

Advertisement
กรรมการผู้จัดการ จัดกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมสุขอนามัยที่ดีให้กับเด็กผู้ด้อยโอกาส ด้วยการร่วมแบ่งปันน้ำใจส่งมอบผลิตภัณฑ์ “กางเกงผ้าอ้อม ฮักกี้ส์ ดราย แพนท์” รวมมูลค่ากว่า 1.1 ล้านบาท แก่มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก สภากาชาดไทย และ วอร์ดผู้ป่วยเด็กยากไร้ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โดยมี ขรรค์ ประจวบเหมาะ ผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย, จันทร์ประภา วิชิตชลชัย รองผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย, รศ. พญ. นวลจันทร์ ปราบพาล เลขาธิการมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก สภากาชาดไทย, ศ.ดร.พญ.กัญญา ศุภปีติพร รองหัวหน้าภาควิชากุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และ ภาวิณี กาญจนบุตร ผู้ตรวจการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เป็นตัวแทนรับมอบผลิตภัณฑ์ผ้าอ้อมเด็กฮักกี้ส์ ณ โรงพยาบาล จุฬาลงกรณ์

นางราตรี สกุลตันติเมธา กรรมการผู้จัดการ บริษัท คิมเบอร์ลี่ย์-คล๊าค (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์กางเกงผ้าอ้อมสำเร็จรูปฮักกี้ส์ กล่าวว่า ทาง คิมเบอร์ลี่ย์-คล๊าค (ประเทศไทย) เล็งเห็นถึงความสำคัญของการดูแลเด็กที่เป็นอนาคตของชาติ จึงได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) อย่างต่อเนื่อง โดยครั้งนี้เป็นการมุ่งเน้นการช่วยเหลือแบ่งปันน้ำใจจากฮักกี้ส์ไปยังเด็กผู้ด้อยโอกาส เพื่อสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมสุขอนามัยที่ดี ด้วยการส่งมอบผลิตภั/ณฑ์กางเกงผ้าอ้อม ฮักกี้ส์ ดราย แพนท์ สนับสนุนผ่านสภากาชาดไทย เพื่อให้มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก สภากาชาดไทย และ วอร์ดผู้ป่วยเด็กยากไร้ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ได้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการดูแลด้านสุขอนามัยและมีส่วนช่วยในการส่งเสริมพัฒนาการสมวัยของเด็ก เพื่อวันหนึ่งผู้ป่วยเด็กจะสามารถกลับไปใช้ชีวิตได้อย่างปกติ มีความสุขในครอบครัว ในโรงเรียน และ ในสังคมต่อไป

สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ คิมเบอร์ลี่ย์-คล๊าค ประเทศไทย ให้การสนับสนุนมูลค่ารวม 1.1 ล้านบาท ได้แก่ กางเกงผ้าอ้อมเด็ก ฮักกี้ส์ ดราย แพนท์ นวัตกรรมใหม่! ด้วยช่องซึมซับ 1,000 ช่อง กระจายทั่วแผ่น ซึมซับได้มาก มอบความแห้งสบายยาวนาน พร้อมขอบเอวกระชับยืดหยุ่น 2 เท่า ช่วยโอบรับสรีระลูกน้อยอย่างอ่อนโยน แผ่นซึมซับระบบ “สมาร์ท ล็อก” ป้องกันการรั่วซึมและไม่ไหลย้อนกลับ แผ่นผ้าอ้อมด้านนอกระบายอากาศได้ 100% รอบทิศทาง เพื่อความแห้งสบายและป้องกันการเกิดผื่นผ้าอ้อม

ทางด้าน ศ.ดร.พญ.กัญญา ศุภปีติพร รองหัวหน้าภาควิชากุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ในฐานะตัวแทนผู้รับมอบผลิตภัณฑ์ กล่าวว่า ฝ่ายกุมารเวชศาสตร์ ให้การดูแลผู้ป่วยเด็กยากไร้ที่ได้รับการส่งต่อมาจากโรงพยาบาลเด็กทั่วประเทศ ทางเราได้รับการช่วยเหลือด้านงบประมาณรวมถึงอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับมาจากสภากาชาดไทย ซึ่งการดูแลผู้ป่วยเด็กต้องอาศัยอุปกรณ์เฉพาะด้านมาดูแลให้พวกเขามีคุณภาพชีวิตที่ดี ผ้าอ้อมเป็นหนึ่งในสิ่งจำเป็นและสำคัญ ครอบครัวผู้ป่วยเด็กยากไร้เหล่านี้ส่วนใหญ่ยังมีความขาดแคลนอยู่ จึงต้องการความช่วยเหลือจากสภากาชาดไทยและผู้มีจิตศรัทธา เพราะแต่ละวันเรามีผู้ป่วยเด็กเล็กเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ การที่ทางคิมเบอร์ลี่ย์-คล๊าค ประเทศไทย ให้การสนับสนุน กางเกงผ้าอ้อมเด็ก ฮักกี้ส์ ดราย แพนท์ ที่มีประโยชน์ด้านการดูแลด้านสุขภาพและสุขอนามัยเด็กที่มีความเจ็บป่วย จะทำให้ทางวอร์ดผู้ป่วยเด็กยากไร้สามารถเสริมประสิทธิภาพการทำหน้าที่ดูแลผู้ป่วยเด็กให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ปกติผ้าอ้อมจะมีการขาดแคลนเป็นช่วงๆ อยู่แล้ว ถ้าช่วงไหนมีผู้ป่วยเป็นจำนวนมาก ปริมาณการใช้ก็จะมากตาม การได้รับมอบครั้งนี้คาดว่าจะพอใช้ได้เป็นเวลานานพอสมควร ทางฝ่ายกุมารเวชศาสตร์ขอขอบคุณทางคิมเบอร์ลี่ย์-คล๊าค ประเทศไทย ที่เห็นความสำคัญของการดูแลผู้ป่วยเด็กมา ณ โอกาสนี้ด้วย

มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย มีหน้าที่ให้การสงเคราะห์แก่เด็กและผู้เยาว์ที่ถูกทอดทิ้งไว้กับสภากาชาดไทย รวมทั้งเด็กและผู้เยาว์ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติต่างๆ จัดตั้งขึ้นโดยพระ ราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ซึ่งทรงห่วงใยเด็กกำพร้าที่มารดาคลอดแล้วทิ้งไว้ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา และหน่วยงานอื่นๆ ของสภากาชาดไทย มูลนิธิฯ จะรับอุปการะเลี้ยงดูและหาครอบครัวที่เหมาะสมให้เพื่อให้เด็กได้รับความรัก ความอบอุ่นและมีอนาคตที่ดีต่อไป

Advertisement
Facebook Comments

Related post