Digiqole ad

“คิตตี้-กิจติพร” ร่วมกับ มหาวิทยาลัยแสตมฟอร์ด ร่วมผลักดันส่งเสริมสตรีให้มีความรู้และความสามารถ ด้วยระบบการศึกษาสมัยใหม่

 “คิตตี้-กิจติพร” ร่วมกับ มหาวิทยาลัยแสตมฟอร์ด ร่วมผลักดันส่งเสริมสตรีให้มีความรู้และความสามารถ ด้วยระบบการศึกษาสมัยใหม่
Social sharing
Digiqole ad

“คิตตี้-กิจติพร” ร่วมกับ มหาวิทยาลัยแสตมฟอร์ด ร่วมผลักดันส่งเสริมสตรีให้มีความรู้และความสามารถ ด้วยระบบการศึกษาสมัยใหม่

Mrs.Thailand World โดย “คุณกิจติพร นันท์ตานนท์ ผู้อำนวยการกองประกวด ร่วมกับมหาวิทยาลัยแสตมฟอร์ด โดย ท่านอธิการบดี “ดร.อภิเทพ แซ่โค้ว” ร่วมผลักดันส่งเสริมสตรีให้มีความรู้และความสามารถ ด้วยระบบการศึกษาสมัยใหม่ การศึกษาที่มีคุณภาพเที่ยบเท่า มหาลัยฉันนำของประเทศ ในปีที่ผ่านมามหาวิทยาลัยแสตมป์ฟอด ได้มอบทุนการศึกษาในระดับปริญญาโทหลักสูตรนานาชาติ ให้กับผู้ชนะการประกวดมิสซิสไทยแลนด์เวิลด์ ได้แก่ “ดร.พิมพ์-พิมพ์ขวัญ บุญจิตต์พิมล’ Mrs.Thailand World 2022”

สำหรับในปีนี้ได้มีโครงการร่วมกันโดยกาจัดรอบรมผู้เข้าประกวดทุกท่านเพื่อเพิ่มศักยภาพพัฒนาตนเองเป็นสตรีแบบมืออาชีพ ด้วยการฝึกอบรมในระหว่างช่วงเวลาในการเก็บตัว แหละในปีนี้จะมีโครงการ สนับสนุนทุนการศึกษาในระดับปริญญาเอกด้วยหรือไม่ ต้องฝากแฟนนางงามคอยติดตาม

Facebook Comments

Related post