Digiqole ad

คิดจะส่งออก คิดถึง DITP ตอนที่ 2 : พร้อมแล้ว..ไปต่อได้ ส่งออกไปต่างประเทศ

 คิดจะส่งออก คิดถึง DITP  ตอนที่ 2 : พร้อมแล้ว..ไปต่อได้ ส่งออกไปต่างประเทศ
Social sharing

Digiqole ad

คิดจะส่งออก คิดถึง DITP  ตอนที่ 2 : พร้อมแล้ว..ไปต่อได้ ส่งออกไปต่างประเทศ

ที่ผ่านมา กรมส่งเสริมระหว่างประเทศ หรือ DITP สังกัด กระทรวงพาณิชย์ ได้เผยแพร่บทความ ”คิดจะส่งออก คิดถึง DITP” ตอนที่ 1 : เริ่มตอนไหน รึจะสู้…เริ่มตอนนี้ ! ไปแล้ว โดยได้แนะนำบริการสาธารณะของกรมที่เหมาะสมแก่กลุ่มผู้ประกอบการและผู้สนใจด้านการค้าระหว่างประเทศที่ต้องการขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศ ให้รู้จักกรมมากขึ้น โดยเฉพาะด้านการบริการข้อมูลและช่องทางโอกาสการตลาดที่จำเป็นและสำคัญต่างๆ แล้วนั้น ส่วนบทความตอนสุดท้ายนี้ จึงเป็นการต่อยอดให้กับผู้ประกอบการหรือผู้ส่งออกที่มีความพร้อมจะบุกตลาดต่างประเทศได้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการค้า พร้อมทั้งแสวงหาคู่ค้าและผู้ซื้อจากต่างประเทศ เพื่อให้เกิดมูลค่าซื้อขายและผลักดันให้เกิดการส่งออกมากขึ้น

นายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า DITP มีการจัดกิจกรรมและส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการส่งออกในหลายระดับ เพื่อให้ผู้ประกอบการ โดยเฉพาะ SMEs ประสบผลสำเร็จในธุรกิจการค้าระหว่างประเทศอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งการจัดงานแสดงสินค้านานาชาติในประเทศ การจัดงานแสดงสินค้าในต่างประเทศ การนำผู้ประกอบการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าชั้นนำในต่างประเทศ รวมถึงการสนับสนุนทางการเงินภายใต้โครงการ SMEs Pro-active ตลอดจนการจัดกิจกรรมเจรจาธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการไทยและผู้นำเข้าต่างประเทศทั้งในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์

สำหรับรายละเอียดกิจกรรมส่งเสริมการส่งออกและขยายตลาด ทุกปีกรมจะมีการจัดกิจกรรมจำนวนกว่าหลายร้อยกิจกรรมต่อปี ทั้งในประเทศและต่างประเทศและทั้งออนไลน์และออฟไลน์ ซึ่งผู้ประกอบการท่านใดที่พร้อมออกต่างประเทศแล้ว สามารถเข้าร่วมงานที่กรมจัดได้ โดยเริ่มจากการสมัครเป็นสมาชิกกรมผ่านทาง DITP DRIVE ซึ่งมีทั้งสมาชิกประเภทธุรกิจการค้าและธุรกิจบริการ นอกจากการที่สมาชิกกรมจะมีสิทธิสมัครเข้าร่วมงานต่างๆ ของเราได้แล้ว ยังจะมีสามารถมีรายชื่ออยู่บนเว็บไซต์กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศใน Exporter Directory ตลอดจนสามารถได้รับรู้รับทราบข่าวสารและโอกาสทางการค้าของตลาดส่งออกเป้าหมายได้ก่อนใคร อีกด้วย

ผู้ประกอบการหรือผู้ส่งออกสามารถเลือกกิจกรรมที่ต้องการจะเข้าร่วมงานส่งเสริมการตลาดให้เหมาะสมกับแต่ละอุตสาหกรรมหรือเป้าหมายของแต่ละธุรกิจของท่านได้ อาทิ หากท่านคือผู้ผลิตสินค้าอาหารที่ต้องการส่งออกที่จะริเริ่มขยายตลาดไปยังต่างประเทศ สามารถสมัครเข้าร่วมงานแสดงสินค้านานาชาติในประเทศ THAIFEX-ANUGA ASIA ที่กรมจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ที่จะได้พบผู้นำเข้าชั้นนำมาจากต่างประเทศ หรือสามารถสมัครเข้าร่วมงานแสดงสินค้าอาหารในต่างประเทศเป้าหมายที่กรมได้เข้าร่วมจองพื้นที่ภายใต้การสร้างคูหา Thailand Pavilion อาทิ SIAL, FINE FOOD หรือ GULFOOD ได้ หรือหากต้องการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าในต่างประเทศที่กรมไม่ได้เป็นตัวแทนเข้าร่วม ผู้ประกอบการ SMEs ยังสามารถเลือกเข้าร่วมงานแฟร์ได้ตามที่ต้องการเอง โดยมาขอรับการสนับสนุนในภายหลังได้ภายใต้โครงการ SMEs Pro-active นอกจากนี้ กรมยังได้จัดกิจกรรมเจรจาจับคู่ธุรกิจให้ผู้ส่งออกไทยได้พบปะผู้นำเข้าต่างชาติเพื่อต่อยอดทางธุรกิจ ทั้งช่องทางออนไลน์และออฟไลน์อีกด้วย

นอกจากการเข้าร่วมกิจกรรมในรูปแบบดั้งเดิมแล้ว ผู้ส่งออกยังสามารถเพิ่มช่องทางทางการค้าหรือทดลองตลาดได้ผ่านช่องทางอีคอมเมิร์ซ โดยที่กรมมีแพลตฟอร์มตลาดกลางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ thaitrade.com ให้ผู้ส่งออกได้อัพโหลดสินค้าเพื่อให้ผู้นำเข้าได้เข้ามาเลือกสรร อีกทั้ง กรมยังได้เพิ่มโอกาสให้ผู้ประกอบการผ่านการขยายความร่วมมือกับพันธมิตรแพลตฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ชั้นนำทั่วโลก ให้ผู้ประกอบการที่มีสินค้าที่เป็นที่นิยมในตลาดเป้าหมายสามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้โดยตรง เช่น Amazon ในตลาดอเมริกา Tmall ในตลาดจีน หรือ Shopee ในตลาดสิงคโปร์ มาเลเซีย และฟิลิปปินส์

ผู้ส่งออกที่มีความพร้อมสามารถศึกษาและเลือกเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ เพิ่มเติมที่ตรงกับต้องการ เมื่อได้สมัครเป็นสมาชิกกรมเรียบร้อยแล้ว ทางเว็บไซต์ DITP DRIVE หรือ แอพพลิเคชัน DITP ONE และทั้งหมดนี้ คือ กิจกรรมทางการตลาดการจาก DITP เพื่อพัฒนาทักษะให้ผู้ประกอบการได้ค้าขายกับต่างประเทศ และให้การทำธุรกิจกับต่างชาติเป็นเรื่องง่าย และผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงโอกาสทุกมิติได้อย่างทั่วถึงและฉับไว … คิดจะส่งออก คิดถึง DITP

สุดท้ายนี้ หากผู้ประกอบการรายใด สนใจการค้าระหว่างประเทศ ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ หรือ DITP สายตรงโทร 1169

 

Facebook Comments


Social sharing

Related post