Digiqole ad

คิง เพาเวอร์ จับมือ AOTGA เปิดแคมเปญ “Power of Inclusion” 

 คิง เพาเวอร์ จับมือ AOTGA เปิดแคมเปญ “Power of Inclusion” 
Social sharing

Digiqole ad

กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ ผนึก AOTGA ประกาศเปิดแคมเปญ “Power of Inclusion” ร่วมส่งเสริมและสนับสนุนความหลากหลาย และความเท่าเทียมในทุกมิติจากภายในองค์กรสู่สังคมไทย ภายใต้การสนับสนุนเชิงกลยุทธ์และข้อแนะนำจาก UNDP พร้อมกำหนดโรดแมปการดำเนินงาน 3 ระยะ มั่นใจภายในปี 2570 ก้าวสู่การเป็นองค์กรที่ดำเนินนโยบายด้านความหลากหลาย ความเท่าเทียม และการมีส่วนร่วมของพนักงาน หรือ DEI ในภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 

คุณอภิเชษฐ์  ศรีวัฒนประภา ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่ด้านปฏิบัติการ และรักษาการประธานเจ้าหน้าที่ด้านการสนับสนุนองค์กร กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ เปิดเผยว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมากลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ ให้ความสำคัญกับนโยบายด้านความหลากหลาย (Diversity) ความเท่าเทียม (Equality) และการมีส่วนร่วมของพนักงาน (Inclusion) หรือ DEI ส่งเสริมให้เกิดการยอมรับความแตกต่างของพนักงานในองค์กรอย่างต่อเนื่อง โดยหนึ่งในพันธกิจหลักขององค์กร คือ “Empowerment” สนับสนุนให้พนักงานได้เป็นตัวเองในแบบที่ดีที่สุด

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าวอย่างเป็นรูปธรรม กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ ร่วมมือกับ บริษัท บริการภาคพื้น ท่าอากาศยานไทย จำกัด หรือ AOTGA ซึ่งถือเป็น 2 ด่านแรกในการต้อนรับนักเดินทางจากทั่วโลก จึงมีเป้าหมายร่วมกันในการจัดแคมเปญ “Power of Inclusion” รณรงค์ให้พนักงานเห็นคุณค่าของตนเอง และตระหนักถึงความสำคัญของ DEI เปิดกว้างให้พนักงานทุกคนได้ร่วมแสดงความคิดเห็น และมีส่วนร่วมในการผลักดันให้องค์กรเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างบรรทัดฐานใหม่ให้กับสังคมไทย สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ ในด้านการสร้างความเท่าเทียมทางเพศสตรีและเด็กหญิงทุกคน, ด้านการส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน, ด้านการลดความเหลื่อมล้ำทั้งภายในและระหว่างประเทศ และด้านการผนึกกำลังเพื่อความยั่งยืน

คุณสิริวัฒน์ โตวชิรกุล ผู้จัดการใหญ่ บริษัท บริการภาคพื้น ท่าอากาศยานไทย จำกัด (AOTGA) กล่าวว่า “AOTGA ให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนความยั่งยืนทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคม การพัฒนาอย่างยั่งยืนภายในองค์กรจึงถือเป็นเรื่องสำคัญ โดยเราส่งเสริมและสนับสนุนความหลากหลาย ความเสมอภาค และการยอมรับความแตกต่างอยู่เสมอ ซึ่งนอกจากจะช่วยสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดีขึ้นแล้ว ยังส่งผลดีในเชิงธุรกิจอีกด้วย ทั้งในเรื่องของประสิทธิภาพการทำงานที่ดีขึ้น และการสร้างสรรค์แนวคิดใหม่ ๆ” 

กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ และ AOTGA ได้กำหนดโรดแมปในการดำเนินงานร่วมกัน แบ่งออกเป็น 3 ระยะ ดังนี้ ระยะที่ 1 : ปี 2567 ร่วมกันกำหนดทิศทาง สร้างการรับรู้ และจัดกิจกรรมให้ความรู้ เพื่อสร้างความเข้าใจนโยบายสิทธิมนุษยชน ระยะที่ 2 : ปี 2568 ปลูกฝังกระบวนการคิด ผ่านคอร์สการเรียนรู้ด้าน DEI แก่พนักงาน ผลักดันให้พนักงานทั้งองค์กรมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและตัดสินใจในการเติบโตขององค์กร และระยะที่ 3 : ปี 2569 สวัสดิการที่เปิดกว้าง ตอบรับทุกความหลากหลาย อาทิ การมอบวันลาแต่งงานที่ครอบคลุมความหลากหลายทุกกลุ่มเพศ การมอบวันลาเพื่อจดทะเบียนรับรองบุตรบุญธรรมให้กับพนักงานทุกท่าน เป็นต้น 

โดยตั้งเป้าหมายปี 2570 เป็นองค์กรที่มีการดำเนินนโยบายด้าน DEI ในภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และสามารถจัดทำเป็นคู่มือมอบแก่โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (United Nations Development Programme: UNDP) สำหรับนำไปใช้พัฒนาเพื่อเป็นคำแนะนำให้ภาคธุรกิจอื่น ๆ ต่อไป 

สำหรับกิจกรรมพิธีเปิดตัวแคมเปญ “Power of Inclusion” จัดขึ้น ณ คิง เพาเวอร์ รางน้ำ โดยมีพนักงานของทั้ง 2 องค์กรเข้าร่วมงาน เพื่อแสดงให้เห็นถึงพลังความร่วมมือที่พร้อมเปิดกว้างและยอมรับทุกความหลากหลาย นอกจากนี้ ภายในงานยังได้คุณเขื่อน-ภัทรดนัย เสตสุวรรณ ศิลปินต้นแบบการสร้าง Inclusion และผู้ส่งกำลังใจที่ดีให้กับใครหลาย ๆ คนในสังคม มาร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองและประสบการณ์ดี ๆ  ในหัวข้อ “Power of Inclusion” #เพราะทุกคนมีคุณค่าในตัวเอง พร้อมส่งพลังบวกให้กับพนักงานที่เข้าร่วมงานอีกด้วย 

…………………………………………..

Facebook Comments


Social sharing

Related post