Digiqole ad

“คิงสเตลล่า กรุ๊ป (KSG)” คว้ารางวัลระดับเอเชีย ในพิธีมอบรางวัล Asia Responsible Enterprise Awards 2024

 “คิงสเตลล่า กรุ๊ป (KSG)” คว้ารางวัลระดับเอเชีย ในพิธีมอบรางวัล Asia Responsible Enterprise Awards 2024
Social sharing

Digiqole ad

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2567 บริษัท คิงสเตลล่า กรุ๊ป จำกัด (KING STELLA GROUP CO., LTD. หรือ KSG) นำโดย คุณวิลาสินี กิตติเกษมศักดิ์ รองประธานบริษัท คิงสเตลล่า กรุ๊ป จำกัด ขึ้นรับรางวัล Asia Responsible Enterprise Awards 2024 ในสาขา Green Leadership จากโครงการ KSG Empowering Family Lover ซึ่งเป็นโครงการที่มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรสิ่งแวดล้อม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยัน (Sustainable Development Goal – SDGs)รวมถึงการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศที่กำลังเกิดขึ้นในปัจุบัน

กว่า 61 ปีที่ คิงสเตลล่า กรุ๊ป (KSG) ได้มุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ได้ระดับมาตรฐานสากล เพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันต่าง ของทุกคนในครอบครัว ครอบคลุมทั้ง Air Care, Home Care, Pet Care, Car Care ไปจนถึง Health Care ภายใต้แบรนด์ต่าง ๆ อาทิ King’s Stella, BEARING Petcare, President’s WaxOne,King’s Stella Vegga ,Harvie ซึ่งในปัจจุบันนั้น ได้ส่งออกผลิตภัณฑ์ต่าง ตลาดต่างประเทศมากกว่า 20 ประเทศทั่วโลก และสินค้าเหล่านั้นได้รับความนิยมและสินค้าเป็น ​Tops 3 สินค้าขายดีของประเทศนั้น อีกด้วย คุณวิลาสินี กิตติเกษมศักดิ์ รองประธานบริษัท คิงสเตลล่า กรุ๊ป จำกัด ได้กล่าวเพิ่มว่า “เรามีปรัชญาการดำเนินงานของบริษัทที่ว่า KSG Empowering Family Lover บริษัทของคนรักครอบครัว ในมิติสิ่งแวดล้อมก่อให้เกิดแนวคิดในการพัฒนากระบวนการผลิตให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมถึงการให้ความสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสังคมและชุมชนรอบข้าง ในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม  เพราะเราเชื่อว่าถ้าครอบครัวจะอยู่ได้ องค์ประกอบอื่นๆ ต้องยั่งยืนด้วย

เราจึงให้ความสำคัญกับ ESG เป็นอย่างมาก ESG เป็นแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาขององค์กรอย่างยั่งยืน โดยไม่หวังผลกำไรเพียงอย่างเดียว แต่คำนึงถึง 3 ปัจจัยหลัก คือ ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และ
ธรรมาภิบาล ด้าน Environment เริ่มต้นจากกระบวนการภายในองค์กรตั้งแต่การพัฒนาสินค้าด้วยแนวคิด Eco Friendly ด้วยการใช้วัสดุจากธรรมชาติเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม, เปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ (Packaging) ให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สามารถย่อยสลายได้ ไม่ทำลายระบบธรรมชาติ, เปลี่ยนแหล่งพลังงานและลงทุนกับพลังงานสะอา ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน รวมถึงการรับรองฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ CFP (Carbon Footprint of Product) ตลอดจนการปรับปรุงกระบวนการทำงานให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ด้าน Social เราให้ความสำคัญกับบุคลากรภายในและชุมชนรอบข้าง ด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น ส่วนด้าน Governance ใช้หลักธรรมาภิบาล โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ ไปจนถึงการพัฒนาสังคมรอบข้างให้มีชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งในสภาวะปกติ และยามวิกฤต” คุณวิลาสินี กล่าวปิดท้าย

จากแนวคิด “KSG Empowering Family Lover บริษัทของคนรักครอบครัว ดังกล่าวนั้นเป็นโครงการที่มีผลงานที่โดดเด่นด้าน ESGเป็นที่ประจักษ์ จนสามารถคว้ารางวัล Green leadership ที่มอบให้แสดงให้เห็นว่า KSG เป็นผู้นำในด้านสิ่งแวดล้อมและดูแลสังคมอย่างยั่งยืนจากงาน Asia Responsible Enterprise Award 2024 ได้สำเร็จ ซึ่งคิงสเตลล่า กรุ๊ป(KSG) ยังคงมุ่งมั่นเดินหน้าพัฒนาสินค้าของทุกคนในครอบครัวให้ได้มาตรฐานระดับสากล และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้มากที่สุด เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้อยู่ยั่งยืนไปได้อีกนานแสนนาน

งานประกาศรางวัล Asia Responsible Enterprise Award 2024 จัดขึ้นโดย Enterprise Asia องค์กรพัฒนาเอกชนชั้นนำที่ส่งเสริมศักยภาพของหน่วยงานองค์กรในทวีปเอเชีย โดยมอบรางวัลให้แก่องค์กรที่มีผลงานโดดเด่นในด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน โดยในปีนี้จัดขึ้นที่โรงแรม Hilton Saigon, Grand Ballroom ประเทศเวียดนาม

 

 

Facebook Comments


Social sharing

Related post