Digiqole ad

คำมั่นสัญญาของก้าวไกล จะทำงานเพื่อสร้างความหวังและอนาคตที่ดีกว่าเด็กของทุกคน

 คำมั่นสัญญาของก้าวไกล จะทำงานเพื่อสร้างความหวังและอนาคตที่ดีกว่าเด็กของทุกคน
Social sharing
Digiqole ad
วันเด็กปีนี้ที่พรรคก้าวไกล บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักตั้งแต่ช่วงเช้า มีเด็กๆ เยาวชน ผู้ปกครอง มาร่วมกิจกรรมซึ่งมุ่งส่งเสริมจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ และการได้เป็นตัวของตัวเองของเด็กๆ
.
เช่น 🎙️ กิจกรรมทดลองพูดในที่สาธารณะ 🎙️ โดยมี วาโย อัศวรุ่งเรือง สส.บัญชีรายชื่อ คอยให้คำแนะนำ สร้างแรงบันดาลใจและความมั่นใจในการพูดในที่สาธารณะ
♻️กิจกรรมแยกขยะกับกลุ่มก้าวกรีน นำโดย พูนศักดิ์ จันทร์จําปี สส.บัญชีรายชื่อ
🖥️กิจกรรมใช้ Chat GPT กับกลุ่มก้าวGeek นำโดย ณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ – Natthaphong Ruengpanyawut สส.บัญชีรายชื่อ
🙋กิจกรรมถาม-ตอบคำถาม โดย ปารมี ไวจงเจริญ สส.บัญชีรายชื่อ และ ธนวรรธน์ สุวรรณปาล หรือ “ครูทิว”
จากนั้นช่วงบ่าย มีเวทีเสวนาของ สส.พรรคก้าวไกล ที่พูดคุยแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับการเตรียมตัว รูปแบบการทำงาน และประสบการณ์การทำงานการเมือง เพื่อเปิดพื้นที่ให้เด็กและเยาวชนที่สนใจอาชีพนักการเมืองได้รับฟังและสอบถาม โดย สส. ที่ร่วมพูดคุย ประกอบด้วย ชัยธวัช ตุลาธน – Chaithawat Tulathon หัวหน้าพรรคก้าวไกล, Sirikanya Tansakun – ศิริกัญญา ตันสกุล สส.บัญชีรายชื่อ, พริษฐ์ วัชรสินธุ – ไอติม – Parit Wacharasindhu โฆษกพรรคก้าวไกล และ สิทธิพล วิบูลย์ธนากุล สส.บัญชีรายชื่อ
ช่วงหนึ่งของเสวนา ชัยธวัชตอบคำถามของเด็กที่มาร่วมงานเกี่ยวกับการทำงานทางการเมืองว่า จำเป็นต้องมีความรู้พื้นฐาน อย่างน้อยในด้านประวัติศาสตร์ ความเป็นมาของสังคม ประวัติศาสตร์ทางการเมืองและวัฒนธรรม ทั้งระดับภูมิภาคและระดับโลก จะเป็นพื้นฐานที่สำคัญที่ทำให้เข้าใจว่าเรากำลังผลักดันวาระอะไร นอกจากนี้ ทักษะที่นักการเมืองควรมี คือการควบคุมอารมณ์ อย่างน้อยที่สุดควรทำความเข้าใจเหตุผลในการแสดงออกของคนอื่น
ก่อนจบเสวนา ศิริกัญญาทิ้งท้ายว่า อยากให้เด็กทุกคนมีความหวัง พรรคก้าวไกลมาทำงานการเมือง สิ่งที่คิดเสมอคือการสร้างอนาคตที่ดีเพื่อเด็กๆ ที่จะเติบโตเป็นอนาคตของประเทศ ยิ่งปัจจุบันเด็กเกิดน้อยลง หลายครอบครัวไม่อยากมีลูก เรายิ่งต้องดูแลและให้ความสำคัญ
.
จึงขอสัญญาว่าพรรคก้าวไกลจะทำงานการเมืองเพื่อให้อนาคตของประเทศมีความหวัง
.
ที่มา : เพจพรรคก้าวไกล
Facebook Comments

Related post