Digiqole ad

“คาโรลีน ลิงค์” รับรางวัล ผู้นำองค์กรสนับสนุนความเสมอภาคทางเพศ

 “คาโรลีน ลิงค์” รับรางวัล ผู้นำองค์กรสนับสนุนความเสมอภาคทางเพศ

Advertisement

นางสาวคาโรลีน ลิงค์ กรรมการ บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ ‘BGRIM’ เป็น 1 ใน 2 สตรีนักธุรกิจไทยที่ได้รับคัดเลือกรับรางวัลรองชนะเลิศ ผู้นำองค์กรที่สนับสนุนและชูความเสมอภาคทางเพศ สาขา Leadership Commitment  ในงาน Asia – Pacific Women’s Empowerment Principles (WEPs) Awards 2020 ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิค โดยองค์การเพื่อการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ และเพิ่มพลังของผู้หญิงแห่งสหประชาชาติ หรือ UN Women ร่วมกับสหภาพยุโรป มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มจำนวนผู้นำสตรีที่จะมามีส่วนร่วมเป็นแรงผลักดันให้ภาคธุรกิจ พัฒนาเติบโตอย่างยั่งยืนร่วมกัน โดยการประกาศรางวัลแบ่งเป็นระดับภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก 18 รางวัล และระดับประเทศจากไทยและมาเลเซียรวม 12 รางวัล

นางสาวคาโรลีน ลิงค์ กล่าวว่า รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่เป็น 1 ใน 2 นักธุรกิจหญิงจากประเทศไทยที่ได้รับการคัดเลือก โดยรางวัลนี้สะท้อนให้เห็นถึงนโยบายที่เข้มแข็งของ บี.กริม ทั้งในด้านการดำเนินธุรกิจและกิจกรรมเพื่อสังคม ที่ให้ความสำคัญในการเพิ่มศักยภาพ และการมีบทบาทของผู้หญิง รวมถึงส่งเสริมความเท่าเทียมภายในหน่วยงานต่างๆ ของบี.กริม

สำหรับผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ ผู้นำองค์กรที่สนับสนุนและชูความเสมอภาคทางเพศ สาขา Leadership Commitment ได้แก่ ชาริณี กัลยาณมิตร จากบริษัท Gobi Partners โดยมี ฯพณฯ เปียร์ก้า ตาปิโอลา เอกอัคราชทูตสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบรางวัล โดยมี “ซินดี้” สิรินยา บิชอพ ฑูตสันถวไมตรีประจำภูมิภาคเอเซียและแปซิฟิกของ UN Women และคาเธีย ฟรายวาล์ด ผู้จัดการโครงการ WeEmpowerAsia ของ UN Women รวมถึงตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนจากหลายประเทศร่วมเป็นสักขีพยาน ณ โรงแรมพูลแมน คิง เพาวเวอร์ กรุงเทพฯ

Advertisement
Facebook Comments

Related post