Digiqole ad

 ควันหลงทริปเพลินบุญไปกับเพลินไทย สมัยนิยม ครั้งที่ 2 ณ จังหวัดเชียงใหม่

  ควันหลงทริปเพลินบุญไปกับเพลินไทย สมัยนิยม ครั้งที่ 2 ณ จังหวัดเชียงใหม่
Social sharing
Digiqole ad

ม.ล.ปุญยนุช เกษมสันต์ ดุลยจินดา ประธานชมรมเพลินไทย สมัยนิยม จัดทริป “ทัวร์บุญไปกับเพลินไทย สมัยนิยม      ครั้งที่ 2” วัตถุประสงค์เพื่อมีส่วนร่วมในการตอบรับนโยบายภาครัฐ ในการนำเที่ยววิถีไทยช่วยพลิกฟื้นเศรษฐกิจ ในครั้งนี้ทางชมรมเพลินไทย สมัยนิยม ยังคงนำเที่ยวที่จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 6-8 มีนาคม 2566

ในวันแรก (6 มีนาคม 2566)  ได้รับเกียรติจาก เจ้าภาคินัย ณ เชียงใหม่ ผู้นำเครือข่ายผะญ๋าล้านนา จังหวัดเชียงใหม่           พาคณะเซเลบริตี้ชาวกรุง ถ่ายแบบการกุศลร่วมกับเซเลบริตี้คนเมือง อาทิ คุณสุริยน ศรีอรทัยกุล  คุณไพเราะ แสนมงคล  คุณณรงค์ ตนานุวัฒน์  คุณวนิดา สุโกศล  คุณนิติรัตน์ เปลี่ยนขำ  คุณจันทนา อินทศิริ  คุณมิ่งขวัญ แดงสุวรรณ ฯลฯ สำหรับ “หนังสือสัมผัสล้านนา”  เป็นหนังสือที่จัดพิมพ์ขึ้นเพื่อแสดงศักยภาพ  การมีส่วนร่วมของประชาสังคม ในการสืบสานอัตลักษณ์ และวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยจะจัดพิมพ์ต่อเนื่องเป็นหนังสือชุด ซึ่งในฉบับปฐมฤกษ์ของหนังสือนี้ เป็นหัวข้อ “ 10 สำรับ……..พรมแดนอาหารล้านนา” เพื่อสืบทอดมรดกวัฒนธรรมด้านอาหารพื้นเมืองจากบรรพชน ให้งอกงามรุ่งเรืองจนตลอดกาลนาน โดยมี ม.ล.ปุญยนุช เกษมสันต์ ดุลยจินดา ประธานชมรมเพลินไทย สมัยนิยม รับเป็นผู้อำนวยการในการผลิตเล่มปฐมฤกษ์ ในการนี้จะนำเงินรายได้ หลังหักค่าใช้จ่ายพร้อมกับหนังสือจำนวนหนึ่ง เป็นสมบัติแก่มูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

จากนั้น เจ้าภาคินัย ณ เชียงใหม่ นำคณะจะขึ้นวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร เนื่องในวันมาฆบูชา เพื่อเป็นเจ้าภาพร่วม ในพิธี “มาฆปูรณมีบูชา” การบูชาในวันเพ็ญเดือน 3 อันเป็นวันที่พระพุทธองค์ได้ทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ แก่พระสงฆ์จำนวน 1,250 รูป ที่มาประชุมกันโดยมิได้นัดหมาย ณ วัดเวฬุวัน แคว้นมคธ และเพื่อรำลึกถึงเหตุมงคลมหัศจรรย์ 4 ประการ (จาตุรงคสันนิบาต) ที่ได้เกิดขึ้นครั้งสมัยพุทธกาล โดยมีพระพระเทพวรสิทธาจารย์ เจ้าอาวาส และองค์คณะภาค7 เป็นประธานในพิธี

วันที่สอง (7 มีนาคม 2566)  พ่อเลี้ยงวัชระ ต้นตรานนท์ นักธุรกิจและนักการเมืองท้องถิ่น จัดงานเลี้ยง แลกเปลี่ยนสองวัฒนธรรม สยาม-ล้านนา เพื่อต้อนรับคณะแขกชาวกรุง ด้วยข้าวแช่ – ข้าวเงี้ยว – และข้าวซอย ณ คำแสนคาแฟ่ คุ้มพญารีสอร์ทแอนด์สปา เซ็นทาราบูติก โอกาสนี้ได้ร่วมตัดเค้กอวยพรวันคล้ายวันเกิด ม.ล. ปุญยนุช เกษมสันต์ ดุลยจินดา ประธานชมรมเพลินไทย  สมัยนิยม

จากนั้นคณะจะเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ “สบันงา” กรุผ้าโบราณ ของคุณอัครเดช – คุณใจสคราญ นากบัลลังก์ ซึ่งจัดแสดงเครื่องใช้ เครื่องแต่งกาย และเครื่องประดับราชสำนักล้านนา และของราชสำนักประเทศเพื่อนบ้าน ตามแบบฉบับโบราณดั้งเดิม

 

 

จบท้ายของวันที่สอง ด้วยการเข้าเยี่ยมชมพระอุโบสถเงินแท้ทั้งหลังแห่งเดียวของโลก และฟังรายงาน เรื่องเจดีย์โบราณวัดศรีสุพรรณ อายุกว่า 500ปี ได้ถล่มลง เมื่อเดือนกันยายน 2565 เพื่อร่วมหาทางสนับสนุนในการปฏิสังขรณ์ต่อไป

 

วันสุดท้าย (8 มีนาคม 2566)  คุณพีรศักดิ์ ธีรบดี นายอำเภอแม่วางเป็นประธาน มอบประกาศเกียรติคุณ แก่คณะซึ่งเป็นผู้ร่วมผู้ให้การสนับสนุนการจัดงาน เนื่องในวันสตรีสากลของโลก  ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน และคุณนริศรา ธีรบดี กิ่งกาชาดจังหวัดเชียงใหม่ พาคณะเข้าเยี่ยมชมศูนย์ศิลปาชีพของอำเภอแม่วาง

จากนั้นพาคณะขึ้นนมัสการ พระประธานในพระอุโบสถ วัดถ้ำขุนวิน วัดสวยเก่าแก่อายุกว่า 700ปี ตั้งอยู่ตำบลดอนเปาอำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นวัดที่ตั้งอยู่กลางป่า งดงามด้วยพลังความวิจิตรของงานศิลป์ และรายล้อมด้วยธรรมชาติของขุนเขาป่าใหญ่ และร่วมถวายปัจจัยแก่เจ้าอาวาสเพื่อใช้ดำเนินงาน ทางพระพุทธศาสนา และท้ายสุดอำลาเชียงใหม่ ด้วยการเข้าเยี่ยมชมถ่ายภาพสวยๆ เป็นที่ระลึก ในงานพืชสวนโลก ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์  เพลินบุญ เพลินตา และอิ่มทอง ก่อนขึ้นเครื่องกลับกรุงเทพโดยสวัสดิภาพ

Facebook Comments

Related post