Digiqole ad

คลาวด์เซค เอเซีย เซ็นเอ็มโอยู ม. เทคโนโลยีมหานคร เร่งพัฒนาบุคลากรด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ป้อนตลาด

 คลาวด์เซค เอเซีย เซ็นเอ็มโอยู ม. เทคโนโลยีมหานคร  เร่งพัฒนาบุคลากรด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ป้อนตลาด

กฤษณยศ บูรณะสัมฤทธิ

Advertisement
 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท คลาวด์เซค เอเซีย จำกัด (Cloudsec Asia) และ       รศ.ดร.สุเจตน์ จันทรังษ์  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วย โครงการส่งเสริมศักยภาพของนักศึกษาในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการด้านไซเบอร์ ในระดับที่                   ประสบความสำเร็จและสามารถใช้งานได้จริง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างโอกาสพัฒนาบุคลากรร่วมกันในสาม               ภาคส่วน ได้แก่ ฝ่ายนักศึกษา ฝ่ายสถาบันการศึกษา และฝ่ายบริษัทฯ เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้ประสบการณ์จริงในการทำงาน และพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการกับองค์กรชั้นนำ โดยมี  ผศ. ดร. ภานวีย์ โภไคยอุดม, ผศ. ดร. วรพล   ลีลาเกียรติสกุล, นายทิมโมตี้ จูตระกูล ก๊อสลิ่งค์ และนายเอกชัย อรุณสกุล มาร่วมเป็นสักขีพยาน ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

Advertisement
Facebook Comments

Related post