Digiqole ad

คลาวด์เซค เอเซีย เซ็นเอ็มโอยู ม. เทคโนโลยีมหานคร เร่งพัฒนาบุคลากรด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ป้อนตลาด

 คลาวด์เซค เอเซีย เซ็นเอ็มโอยู ม. เทคโนโลยีมหานคร  เร่งพัฒนาบุคลากรด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ป้อนตลาด
Social sharing
Digiqole ad

กฤษณยศ บูรณะสัมฤทธิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท คลาวด์เซค เอเซีย จำกัด (Cloudsec Asia) และ       รศ.ดร.สุเจตน์ จันทรังษ์  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วย โครงการส่งเสริมศักยภาพของนักศึกษาในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการด้านไซเบอร์ ในระดับที่                   ประสบความสำเร็จและสามารถใช้งานได้จริง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างโอกาสพัฒนาบุคลากรร่วมกันในสาม               ภาคส่วน ได้แก่ ฝ่ายนักศึกษา ฝ่ายสถาบันการศึกษา และฝ่ายบริษัทฯ เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้ประสบการณ์จริงในการทำงาน และพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการกับองค์กรชั้นนำ โดยมี  ผศ. ดร. ภานวีย์ โภไคยอุดม, ผศ. ดร. วรพล   ลีลาเกียรติสกุล, นายทิมโมตี้ จูตระกูล ก๊อสลิ่งค์ และนายเอกชัย อรุณสกุล มาร่วมเป็นสักขีพยาน ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

Facebook Comments

Related post