Digiqole ad

คลายข้อข้องใจ ผู้หญิงกับการฉีดวัคซีน COVID-19

 คลายข้อข้องใจ ผู้หญิงกับการฉีดวัคซีน COVID-19
Social sharing
Digiqole ad
คลายข้อข้องใจผู้หญิงกับการฉีดวัคซีน COVID-19
📌ผู้หญิงที่กำลังมีประจำเดือนควรฉีดวัคซีน COVID-19 หรือไม่?
📌ผู้หญิงมีครรภ์หรือมีแผนจะตั้งครรภ์ควรฉีดวัคซีน COVID-19 หรือไม่?
📌หญิงที่อยู่ระหว่างการให้นมบุตร ควรฉีดวัคซีน COVID-19 หรือไม่?
📌การฉีดวัคซีน กระทบต่อภาวะเจริญพันธุ์ การให้กำเนิดและการมีบุตรยาก หรือไม่?
Facebook Comments

Related post