Digiqole ad

ครูไทยบอกหน่อย งานอะไร โครงการไหน รบกวนเวลา ทำให้ครูไม่ได้สอน

 ครูไทยบอกหน่อย งานอะไร โครงการไหน รบกวนเวลา ทำให้ครูไม่ได้สอน
Social sharing
Digiqole ad
เนื่องในวันครูแห่งชาติ พรรคก้าวไกลเชื่อว่าสิ่งหนึ่งที่คุณครูทุกคนต้องการมากที่สุดในปีนี้ คงไม่ต่างจากหลายปีที่ผ่านมา นั่นคือการได้ “คืนสู่ห้องเรียน” เพื่อใช้เวลากับนักเรียน มากกว่าการจมอยู่กับกองงานเอกสาร
.
ปัจจุบันครูไทยต้องเสียเวลากว่า 40 เปอร์เซ็นต์ของเวลาทำงาน ไปกับภาระงานและกิจกรรมที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน
.
จากแบบสอบถามของ TDRI เมื่อปี 2565 คุณครูทั่วประเทศมองว่าภาระงานที่กระทบการสอนมากที่สุด คือการต้องเขียนรายงานผลการดำเนินงานของโครงการต่างๆ ที่กระทรวงศึกษาธิการตั้งขึ้นมา ซึ่งแม้โครงการเหล่านั้นอาจเริ่มต้นด้วยเจตนาที่ดี แต่ปฏิเสธไม่ได้ว่าทำให้ภาระงานไปถาโถมอยู่กับครูหน้างาน
.
พรรคก้าวไกลเห็นความจำเป็น ที่ต้องปรับลดโครงการต่างๆ เพื่อคืนภาษีให้ประชาชนและคืนครูให้นักเรียน เริ่มต้นจากการทบทวนบางโครงการในงบปี 67 ที่กำลังจะเพิ่มภาระงานของครู และดึงครูออกจากห้องเรียน
.
จึงขอความช่วยเหลือจากคุณครู บอกพรรคก้าวไกลหน่อยว่ามีโครงการไหนบ้างที่คุณครูคิดว่าทำให้ครูเสียเวลาในการสอน และควรถูกปรับลดหรือยกเลิก
.
เพื่อให้ สส. พรรคก้าวไกล รับไปทำงานต่อในชั้นกรรมาธิการวิสามัญงบประมาณ 2567 ซึ่งกำลังจะมีการพิจารณางบประมาณของกระทรวงศึกษาธิการ ในเร็วๆ นี้
.
พิมพ์บอกมาเลยในคอมเมนต์!
ที่มา : เพจพรรคก้าวไกล
Facebook Comments

Related post