Digiqole ad

“ครูโอ๊ะ” ควง “สุชาดา-ผู้เชี่ยวชาญ” ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามความคืบหน้าโครงการ “พาน้องกลับมาเรียน – กศน.ปักหมุด”สร้างโอกาสทางการศึกษาสำหรับคนพิการและผู้ด้อยโอกาส

 “ครูโอ๊ะ” ควง “สุชาดา-ผู้เชี่ยวชาญ” ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามความคืบหน้าโครงการ “พาน้องกลับมาเรียน – กศน.ปักหมุด”สร้างโอกาสทางการศึกษาสำหรับคนพิการและผู้ด้อยโอกาส
Social sharing
Digiqole ad

นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานโครงการ “พาน้องกลับมาเรียน” และ กศน.ปักหมุด เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาสำหรับคนพิการและผู้ด้อยโอกาส ณ ศาลา กศน.รวมใจ กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ โดยมี นางสาวสุชาดา แทนทรัพย์ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ) นายสมใจ วิเศษทักษิณ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดร.วรัญญภรณ์ ชาลีรักษ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านติดตามตรวจสอบการบริหารจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ร่วมลงพื้นที่ด้วย และมี นางแว่นฟ้า ทองศรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.)บึงกาฬ นายสายลิขิตชัย พลไธสง ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา(สพม.)บึงกาฬ นายศรายุทธ ธิศรีชัย รอง ผอ.สพม.กทม.1 นายนรพัฒน์ สิทธิจักษ์ รอง ผอ.สพม.บึงกาฬ นายพิทักษ์ ราชาทุม รองผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ ผอ.กศนจากทุกอำเภอ บุคลากร และเจ้าหน้าที่ ร่วมให้การต้อนรับ

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวตอนหนึ่งว่า ในวันนี้ครูโอ๊ะรู้สึกเป็นเกียรติและดีใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานโครงการ “พาน้องกลับมาเรียน” และ กศน.ปักหมุด เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาสำหรับคนพิการและผู้ด้อยโอกาส ของจังหวัดบึงกาฬ ทั้งยังได้รับรายงานสรุปสถิติการดำเนินโครงการ “พาน้องกลับมาเรียน” ซึ่งสามารถค้นหา นักเรียน นักศึกษา จากทุกสังกัดได้จำนวน 350 คน จำแนกเป็น สพฐ. 171 คน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) 131คน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) 21 คน และสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) 27 คน ทั้งนี้เมื่อจำแนกสาเหตุการหลุดออกจากระบบ จะพบว่าเกิดจากหลากหลายมิติ เช่น การคมนาคมไม่สะดวก สุขอนามัย ความพิการ ความจำเป็นทางครอบครัว สภาพของครอบครัว จบการศึกษาภาคบังคับและไม่ประสงค์จะเข้าเรียนต่อ ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อายุพ้นเกณฑ์และไม่เรียนต่อ เข้าเรียนในสถานศึกษาสังกัดอื่น เรียนต่อต่างประเทศ เสียชีวิต เป็นต้นซึ่งถือเป็นขอมูลที่เป็นประโยชน์เป็นอย่างยิ่ง

ขอขอบคุณการเตรียมงานและการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ ทั้งนโยบายของรัฐบาลภายใต้การนำของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ภายใต้การนำของ น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รมว.ศธ.และนโยบาย “กศน. WOW (6G)” ของครูโอ๊ะ ซึ่งเริ่มจาก Good Teacher ที่พวกเราเป็นกันอยู่ครอบคลุมในทุกมิติเพราะเราเป็นครูพันธุ์พิเศษ สามารถปรับตัว และนำมาประยุกต์ใช้ในทุกๆงานที่ได้รับการมอบหมายและนำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ Good Innovation การพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา เพื่อประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาและกลุ่มเป้าหมาย Good Partnership เป็นงานเครือข่ายที่เราทำกันอยู่มีการสร้างเครือข่ายหลากหลายมิติ Good Place เป็นสิ่งต่างๆที่พวกเราทำตลอด Good Activities ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ และ Good Learning ที่เราทำร่วมกันมาอย่างต่อเนื่อง

“ครูโอ๊ะ ยังมีความประทับใจกับการต้อนรับเมื่อครั้งแรกที่เคยมาเยือนจังหวัดบึงกาฬ เพราะทุกท่านให้การต้อนรับจากหัวใจอันงดงามท่ามกลางสายฝน สิ่งที่สัมผัสในครั้งนั้นคือทราบซึ้งใจมาก ทุกคนถอดรองเท้าเพราะฝนตกหนัก ครูโอ๊ะก็ถอดเหมือนกันเพราะเราหัวใจเดียวกัน ซึ่งในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 มีหลายสิ่งหลายอย่างที่เกิดขึ้น ทำให้เราต้องขับเคลื่อนและปรับตัว แต่เราชาว กศน.ก็สามารถทำได้ กระทั่งมาถึงโครงการ พาน้องกลับมาเรียน โครงการนี้ต้องเกิดขึ้น เพราะพบว่ามีเด็กหลุดจากระบบการศึกษาเป็นจำนวนมาก เมื่อเด็กออกจากระบบการศึกษาอยู่ในระบบ สพฐ.ไม่ได้ จึงต้องมาเรียนกับ กศน. ซึ่ง กศน.ก็พร้อมรับ โดยครู กศน.จะใช้หลักจิตวิทยาและหัวใจ มาจัดการเรียนการสอน เพื่อให้ก่อเกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึงการจัดการเรียนการสอนให้กับผู้พิการ ผ่านการ ปักหมุด กศน. ซึ่งจะให้การดูแลผู้พิการ ที่ถือเป็นกลุ่มที่เปราะบางต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ โดยจพให้การดูแลครอบคลุมถึงการดูแลครอบครัว จัดการเรียนการสอนตามความต้องการ สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ และสร้างความมั่นคงให้กับผู้พิการและครอบครัวต่อไป

กศน.ถือเป็นครูพันธุ์พิเศษ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างดีเยี่ยมในทุกมิติ รวมไปถึงเรื่องการดูแลสุขภาพ ซึ่งมีการจัดกิจกรรม กศน.ป้องกันภาวะซึมเศร้าคงสมรรถนะทางกาย จิต และสมอง ของผู้สูงอายุ โดย กศน.บึงกาฬ เข้าร่วมอบรมรุ่นที่ 3 ซึ่งเป็นรุ่นที่มีการบูรณาการการทำงานได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ครูโอ๊ะขอฝากให้ กศน.นำหลักอิทธิบาท 4 ไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน ประกอบด้วย ฉันทะ รักในหน้าที่ ศรัทธาในความเป็นครูเป็นคน กศน. วิริยะ พากเพียรกับสิ่งที่ทำ ทำด้วยใจรัก ค้นหาสิ่งที่จะนำสู่ความสำเร็จ จิตตะ ทำด้วยจิตอันมุ่งมั่น และวิมังสา รอบคอบแก้ไข ซึ่งหลักอิทธิบาท 4 เหนือกว่าหลัก PDCA คือมีการสอนให้นำไปประยุกต์ใช้ ใช้หลักอิทธิบาท 4 นำชีวิตเพื่อเริ่มต้นทุกวันด้วยสมาธิ ใช้สมาธิเพื่อก่อเกิดสติและปัญญา ก่อเกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป ทั้งนี้หากใครมีข้อเสนอแนะหรือข้อเรียกร้อง สามารถเข้าไปฝากเรื่องได้ที่ เฟสบุ๊ก “พี่โอ๊ะ ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์- เพจ “เพราะครูโอ๊ะใส่ใจในทุกมิติ เพราะเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง รักกันตลอดไป”รมช.ศึกษาธิการ กล่าว

Facebook Comments

Related post