Digiqole ad

“ครูเหน่งห่วงเหตุรถโรงเรียนชนประสานงากับรถเก๋งและรถตู้จนเป็นเหตุให้มีนักเรียนบาดเจ็บและเสียชีวิตในพื้นที่ จ.พิจิตร สั่งการ สช.เร่งลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมติดตามอาการ

 “ครูเหน่งห่วงเหตุรถโรงเรียนชนประสานงากับรถเก๋งและรถตู้จนเป็นเหตุให้มีนักเรียนบาดเจ็บและเสียชีวิตในพื้นที่ จ.พิจิตร สั่งการ สช.เร่งลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมติดตามอาการ
Social sharing
Digiqole ad

“ครูเหน่งห่วงเหตุรถโรงเรียนชนประสานงากับรถเก๋งและรถตู้จนเป็นเหตุให้มีนักเรียนบาดเจ็บและเสียชีวิตในพื้นที่ จ.พิจิตร สั่งการ สช.เร่งลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมติดตามอาการ พร้อมให้กำลังใจผู้ประสบเหตุ!!

จากเหตุการณ์รถรับส่งนักเรียนชนประสานงากับรถเก๋งและรถตู้ 7 ที่นั่ง บริเวณถนนทางหลวงหมายเลข 115 ช่วงพิจิตร-สากเหล็ก บริเวณบ้านเนินสมอ ตำบลป่ามะคาบ อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร เมื่อช่วงเย็นวันที่ 9 มกราคม 2566 เป็นเหตุให้มีนักเรียนได้รับบาดเจ็บจำนวนทั้งสิ้น 14 ราย เป็นนักเรียนในโรงเรียนเอกชน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จำนวน 9 ราย ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลวชิร จำนวน 6 ราย โรงเรียนยอแซฟพิจิตร จำนวน 2 ราย และโรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ จำนวน 1 ราย ทั้งหมดเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลพิจิตร และโรงพยาบาลพิษณุเวชพิจิตร โดยขณะนี้มีนักเรียนเสียชีวิตแล้ว จำนวน 2 ราย

วันนี้ (10 มกราคม 2566) นายมณฑล ภาคสุวรรณ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.) มอบหมายให้นายประพัทธ์ รัตนอรุณ รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (รองเลขาธิการ กช.) พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ สช. นายธัญ สายสุจริต ศึกษาธิการจังหวัดพิจิตร นายปัญญา หาแก้ว ผอ.สพม.พิจิตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิจิตร นายธงชัย จันแย้ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร นายศิระ วนเวชกุลย์ภักดี ประธาน ปส.กช. จังหวัดพิจิตร และผู้แทนโรงเรียนเอกชนในพื้นที่จังหวัดพิจิตรลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมและติดตามอาการ พร้อมให้กำลังใจนักเรียนที่ได้รับบาดเจ็บ รวมทั้งมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาเบื้องต้นให้กับครอบครัวของนักเรียนที่ได้รับบาดเจ็บ และเสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวด้วย

นายประพัทธ์ รัตนอรุณ กล่าวว่า เมื่อเย็นวานนี้ ภายหลังจากที่ได้รายงานเหตุการณ์ดังกล่าวต่อ นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) ทราบ รมว.ศธ.ได้แสดงความห่วงใยและแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น พร้อมสั่งการให้ นายมณฑล ภาคสุวรรณ์ เลขาธิการ กช. ดำเนินการช่วยเหลือนักเรียนและครอบครัวโดยด่วน ซึ่ง นายมณฑล ภาคสุวรรณ์ เลขาธิการ กช. ได้มอบหมายให้ตนเร่งลงพื้นที่จังหวัดพิจิตรเพื่อเยี่ยมและติดตามอาการ พร้อมให้กำลังใจนักเรียนและครอบครัวในทันที

ตนขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้สูญเสียทั้งสองครอบครัว ต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ซึ่งเป็นอุบัติเหตุที่ไม่มีใครคาดคิด และไม่อยากให้เกิด พร้อมกันนี้ เบื้องต้น สช.ได้มอบเงินช่วยเหลือเยียวยาให้กับครอบครัวของนักเรียนที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต อีกทั้งกำชับให้มีการตรวจสอบเกี่ยวกับมาตรการการดูแลความปลอดภัยของสถานศึกษา และความปลอดภัยของนักเรียนอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นอีก

สำหรับเหตุการณ์รถรับส่งนักเรียนชนประสานงากับรถเก๋งและรถตู้ ในพื้นที่จังหวัดพิจิตรในครั้งนี้ มีนักเรียนโรงเรียนเอกชน 3 โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ได้รับบาดเจ็บ 7 ราย และเสียชีวิต 2 ราย ได้แก่

โรงเรียนอนุบาลวชิร อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร จำนวน 6 ราย คือ

1. เด็กหญิงนูรอัยรีน มะลูมุ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (รักษาตัวอยู่ห้อง ICU)
2. เด็กชายภาคิน ขนิษดา ชั้นอนุบาล 2 (รักษาตัวอยู่ห้อง ICU)
3. เด็กหญิงนะฏา พัวพันธ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
4. เด็กหญิงณัชชา บุญสุข ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
5. เด็กชายจิรภัทร เพตรา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (เสียชีวิต)
6. เด็กชายณฐกร เอกอนันตไชย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (เสียชีวิต)

โรงเรียนยอแซฟพิจิตร อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร จำนวน 2 ราย คือ
1. เด็กหญิงอนามิกา เถาอวน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
2. เด็กชายเตชินท์ แก้วมณี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร จำนวน 1 ราย คือ เด็กหญิงพรไพลิน เกตุพิจิตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

นอกจากนี้ มีนักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ได้รับบาดเจ็บ จำนวน 4 ราย ได้แก่

โรงเรียนสระหลวง จำนวน 2 ราย คือ
1. เด็กหญิงนิชาภัทร เกตุพิจิตร
2. นางสาวชัญญธร มากทรัพย์

โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม จำนวน 1 ราย คือ นางสาวภัครดา มากทรัพย์

โรงเรียนอนุบาลพิจิตร จำนวน 1 ราย คือ เด็กหญิงภัทรนันท จันทร์สุรีย์

 

Facebook Comments

Related post