Digiqole ad

“ครูสลา”นำคณะพุทธศาสนิกชนร่วมสืบสานประเพณีพิธีไหว้ครูบูรพาจารย์และทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดสว่างธรรมาราม นครราชสีมา

 “ครูสลา”นำคณะพุทธศาสนิกชนร่วมสืบสานประเพณีพิธีไหว้ครูบูรพาจารย์และทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดสว่างธรรมาราม นครราชสีมา
Social sharing
Digiqole ad

พระอธิการวัลลภ อนุตตฺโร เจ้าอาวาส เมตตาเป็นประธานในพิธีไหว้ครูบูรพาจารย์และทอดผ้าป่าสามัคคีสร้างถนนเข้าวัด และซ่อมแซมปฏิสังขรณ์ศาสนสถาน  ณ วัดสว่างธรรมาราม บ้านแจ้งสว่าง ต.เสมาใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ. นครราชสีมาโดยมี ครูสลา คุณวุฒิ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ร่วมกับ สส. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะพุทธศาสนิกชนในชุมชนและใกล้เคียง ร่วมในพิธีฯ โดยร่วมถวายปัจจัยเพื่อเป็นพุทธบูชา ทั้งนี้ เพื่อเป็นการทำนุบำรุงศาสนสถาน สืบทอดประเพณีอันดีงามทางพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไป ภายในงานครูสลา คุณวุฒิ และครอบครัว ได้มอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนในชุมชนจำนวน 93 ทุนในโอกาสครบรอบวันเกิดของครูสลาอีกด้วย

Facebook Comments

Related post