Digiqole ad

ครม. เคาะ บรรเทาภาระค่าใช้จ่ายนักเรียน/นักศึกษา ในวิกฤตโควิด-19

 ครม. เคาะ บรรเทาภาระค่าใช้จ่ายนักเรียน/นักศึกษา ในวิกฤตโควิด-19
Advertisement
ครม.เห็นชอบในหลักการมาตรการช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาแก่นักเรียนนักศึกษาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการให้ความช่วยหลือประชาชนระยะเร่งด่วนตามมติ ครม. เมื่อ 13 ก.ค.64 สำหรับภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
Advertisement
1) นักเรียนในระบบการศึกษาไทย
>>สนับสนุนค่าใช้จ่ายให้ผู้ปกครอง 2,000 บาท/นร. 1 คน
>>จัดสรรค่าใช้จ่ายให้สถานศึกษา เพื่อช่วยจัดการเรียนรู้
>>ลดหรือตรึงค่าใช้จ่าย รร.เอกชน ให้เท่ากับปี 2563
2) นิสิตนักศึกษาไทย ระดับ ป.ตรีและบัณฑิตศึกษา
>> สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ รัฐและสถาบันอุดมศึกษารวมจ่ายค่าเล่าเล่าเรียน/ค่าธรรมเนียม
• ส่วนที่ไม่เกิน 50,000 บาท ลด 50%
• ส่วนที่เกิน 50,000 แต่ไม่เกิน 100,000 บาท ลด 30%
• ส่วนที่เกิน 100,000 บาท ลด 10%
*ส่วนลดสูงสุดรวมกันไม่เกิน 50%
>>สถาบันอุดมศึกษาเอกชน
• รัฐสนับสนุนค่าเล่าเรียน/ค่าธรรมเนียม 5,000 บาท/คน
• สถาบันช่วยเหลือเรื่องอื่น ๆ เช่น ขยายเวลาผ่อนชำระ จัดหาอุปกรณ์/โปรแกรมยืมเรียนออนไลน์ ลดค่าหอพัก
ที่มา : ไทยคู่ฟ้า
Advertisement
Facebook Comments

ลิงค์สำหรับแชร์: https://bangkok-today.com/1Ysu1

Related post