Digiqole ad

ครม. อนุมัติวงเงิน 13,026 ล้านบาท ให้ สปสช. ดูแลผู้ป่วยโควิดและเยียวยาผู้เสียหายจากวัคซีน

 ครม. อนุมัติวงเงิน 13,026 ล้านบาท ให้ สปสช. ดูแลผู้ป่วยโควิดและเยียวยาผู้เสียหายจากวัคซีน
Advertisement
ครม. อนุมัติวงเงิน 13,026 ล้านบาท ให้ สปสช. ดูแลผู้ป่วยโควิดและเยียวยาผู้เสียหายจากวัคซีน
นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผย ครม. อนุมัติกรอบวงเงิน 13,026.12 ล้านบาท ให้ สปสช. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายให้กับหน่วยบริการ สถานพยาบาลที่ให้บริการสาธารณสุขโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับประชาชนทุกสิทธิ ระหว่างเดือนสิงหาคม – กันยายน 2564 สำหรับกลุ่มเป้าหมายจำนวน 3,508,060 ราย ประกอบด้วย
1) กลุ่มเสี่ยงที่ได้รับการตรวจคัดกรองไวรัสโควิด-19 จำนวน 3,392,800 ราย
2) ผู้ป่วยโควิด-19 ที่ได้รับบริการสาธารณสุข จำนวน 114,500 ราย และ
3) ผู้ได้รับความเสียหายจากการฉีดวัคซีนโควิด-19 จำนวน 760 ราย
ทั้งนี้ โครงการค่าบริการสาธารณสุขภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ของ สปสช. จะเป็นการช่วยลดงบประมาณด้านการรักษาพยาบาลในภาพรวม เนื่องจากเป็นโครงการลงทุนให้เกิดการบริการตรวจคัดกรองหรือป้องกันไม่ให้เกิดการติดโรค ซึ่งมีต้นทุนค่าใช้จ่ายน้อยกว่าการรักษาเมื่อป่วยแล้ว ทั้งยังเป็นหลักประกันทางสังคมด้านสุขภาพสำหรับประชาชนไทยที่ได้รับผลกระ ทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อีกด้วย
ที่มา : ไทยคู่ฟ้า
Advertisement
Facebook Comments

ลิงค์สำหรับแชร์: https://bangkok-today.com/p3X6o

Related post