Digiqole ad

ครม.อนุมัติรถโมบายพาณิชย์ 1,000 คัน ลดราคาช่วยประชาชนจำหน่ายสินค้าราคาถูก ลดสูงสุด 20-40%

 ครม.อนุมัติรถโมบายพาณิชย์ 1,000 คัน ลดราคาช่วยประชาชนจำหน่ายสินค้าราคาถูก ลดสูงสุด 20-40%
ครม.มีมติเห็นชอบอนุมัติโครงการรถโมบายพาณิชย์ลดราคาช่วยประชาชนช่วยเศรษฐกิจฐานราก โดยกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ รูปแบบโครงการเป็นการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยการนำสินค้าอุปโภค บริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีพในราคาที่ต่ำกว่าท้องตลาดถึงร้อยละ 20-40 โดยใช้รถโมบายอย่างน้อย 1,000 คัน บริการในพื้นที่แหล่งชุมชน หมู่บ้านต่าง ๆ ทั่วประเทศ คาดว่าโครงการนี้จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและกระตุ้นการบริโภคภาคครัวเรือน รวมทั้งเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าให้กับประชาชน เป็นการอำนวยความสะดวกและช่วยลดการเดินทางของประชาชน
Advertisement
Advertisement
Facebook Comments

ลิงค์สำหรับแชร์: https://bangkok-today.com/UbHzR

Related post