Digiqole ad

ครม.อนุมัติมาตรการอัตราค่าโดยสารสูงสุด 20 บาท ตลอดสาย ตามนโยบายรัฐบาล สำหรับรถไฟชานเมืองสายสีแดง และสายสีม่วง

 ครม.อนุมัติมาตรการอัตราค่าโดยสารสูงสุด 20 บาท ตลอดสาย ตามนโยบายรัฐบาล สำหรับรถไฟชานเมืองสายสีแดง และสายสีม่วง
Social sharing
Digiqole ad
จากนโยบายพรรคสู่การดำเนินงานของรัฐบาล วันที่ 16 ตุลาคม 2566 คณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติมาตรการอัตราค่าโดยสารสูงสุด 20 บาท ตลอดสาย ตามนโยบายรัฐบาล สำหรับรถไฟชานเมืองสายสีแดง สายนครวิถี (กรุงเทพอภิวัฒน์ – ตลิ่งชัน) และสายธานีรัถยา (กรุงเทพอภิวัฒน์ – รังสิต) ของการไฟแห่งประเทศไทย และรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม (สายสีม่วง) ของการไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชน ดังนี้
1.อนุมัติมาตรการอัตราค่าโดยสารรถไฟชานเมืองสายสีแดง 20 เฉพาะสายนครวิถี (กรุงเทพอภิวัฒน์ – ตลิ่งชัน) และสายธานีรัถยา (กรุงเทพอภิวัฒน์ – รังสิต) (เริ่มต้นเมื่อระบบมีความพร้อม จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2567)
.
2.เห็นชอบหลักการมาตรการอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม (สายสีม่วง) สูงสุด 20 บาท ตามนโยบายรัฐบาล (เริ่มต้นเมื่อระบบมีความพร้อม จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2567)
.
3.ให้กระทรวงคมนาคมประเมินผลการดำเนินมาตรการเป็นรายปี โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ ปริมาณผู้โดยสารและรายได้ ซึ่งจะส่งผลต่อภาระการชดเชยจากภาครัฐและคำนึงถึงความสะดวกสบายในการเดินทางและการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางของประชาชน เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาดำเนินมาตรการดังกล่าวในปีถัดไป
4. การดำเนินการตามมาตรการอัตราค่าโดยสารสูงสุด 20 บาท ตลอดสาย เป็นการสนับสนุนให้ประชาชนหันมาใช้บริการสาธารณะลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กับประชาชน ลดภารวะมลพิษ และการใช้พลังงานภายในประเทศ สนับสนุนให้เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจในระดับมหภาคจากการเพิ่มการเดินทางของประชาชนเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ เพื่อยกกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เท่าเทียมในการเข้าถึงระบบส่งสาธารณะ
.
5.หลังการประชุม ครม. นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมการดำเนินนโยบายรถไฟฟ้าสายสีแดง และรถไฟฟ้าสายสีม่วง ในอัตรา 20 บาทตลอดสายว่า คาดว่าวันแรกของการให้บริการในอัตราค่าโดยสารสูงสุด 20 บาทจะมีผู้โดยสารรวมประมาณ 1 แสนคนต่อเที่ยวต่อวัน โดยจะแบ่งเป็นรถไฟฟ้าสายสีม่วง 7 หมื่นคนต่อเที่ยวต่อวันและสายสีแดง 3 หมื่นคนต่อเที่ยวต่อวัน
6.สำหรับการเชื่อมระบบสายสีแดงกับสายสีม่วงนั้น ขณะนี้การโดยสารข้ามระบบระหว่างสายสีแดงกับสายสีม่วงยังแยกกัน ซึ่งอยู่ระหว่างการปรับปรุงระบบให้เชื่อมโยงข้อมูลกัน ทำให้ผู้โดยสารอาจต้องเสียค่าใช้จ่ายสองต่ออยู่ แต่คาดว่าในวันที่ 1 พฤศจิกายน จะเชื่อมระบบข้ามสายได้ให้มีอัตราสูงสุดที่ 20 บาทตลอดสายต่อไป
.
7.“วันนี้เป็นวันสำคัญของรัฐบาล ที่ได้เริ่มนโยบายดังกล่าว จากเดิมที่จะเริ่มใช้ช่วงปลายปี 2566 แต่เพราะภาระค่าครองชีพที่สูงขึ้น จากสถานการณ์ความวุ่นวายในต่างประเทศที่ส่งผลกระทบต่อราคาน้ำมันที่มีผลโดยตรงต่อพี่น้องประชาชน รัฐบาลจึงได้เร่งรัดดำเนินการให้เป็นรูปธรรม เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้โดยสารให้เร็วขึ้นด้วย” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าว
ที่มา : เพจพรรคเพื่อไทย
Facebook Comments

Related post