Digiqole ad

“ครม.” ต่อวาระผู้ว่าการ กกท. อีก 1 วาระ พร้อมอนุมัติให้ไทยเป็นเจ้าภาพซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ในปี 2568

 “ครม.” ต่อวาระผู้ว่าการ กกท. อีก 1 วาระ พร้อมอนุมัติให้ไทยเป็นเจ้าภาพซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ในปี 2568
Social sharing
Digiqole ad

ตามที่ คณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย หรือ บอร์ด กกท. ได้มีการจัดประชุม ครั้งที่ 7/2565 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา โดยมี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการประชุมฯ ครั้งนั้น ซึ่งที่ประชุมฯ มีมติต่อสัญญา ดร.ก้องศักด ยอดมณี ให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าการ กกท. อีก 1 วาระ และได้นำเรื่องให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เสนอแก่คณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อเห็นชอบ นั้น

ล่าสุดเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการประชุมคณะรัฐมนตรี ครั้งที่ 39/2565 ณ ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ทำเนียบรัฐบาล ซึ่งที่ประชุมฯ ได้มีมติเห็นชอบแต่งตั้งให้ ดร.ก้องศักด ยอดมณี ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าการ กกท. อีก 1 วาระ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2569

สำหรับ ดร.ก้องศักด ยอดมณี ถือเป็นผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย คนที่ 2 ที่ได้มีการต่อวาระการทำงานในหน้าที่นี้เป็นวาระที่ 2 ซึ่งเป็นการทำงานวาระละ 4 ปี โดยผู้ว่าการ กกท. คนแรก ที่ได้รับการต่อวาระที่ 2 คือ นายกนกพันธุ์ จุลเกษม ที่ทำงานในช่วงปี พ.ศ. 2549-2557

นอกจากนี้ ที่ประชุมฯ ยังมีมติเห็นชอบ ให้ประเทศไทย เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่ 33 (ปีพ.ศ. 2568) และกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 13 (ปีพ.ศ. 2568) อีกด้วย

Facebook Comments

Related post