Digiqole ad

ครบรอบ 22 ปี โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษา ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

 ครบรอบ 22 ปี โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษา ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
Social sharing

Digiqole ad

ในวาระครบรอบ 22 ปี โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษา ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเนื่องในวันเกิด ดร.สายสม วงศาสุลักษณ์ ผู้รับใบอนุญาตและประธานกรรมการบริหารโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ จึงร่วมกับ มูลนิธิร่วม น้ำใจต้านภัยเอดส์ และ โรงแรมอมารี กรุงเทพฯ จัดงาน “Concert Birthday for Back to School”โดยวงโชว์พราวด์  ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรมอมารี กรุงเทพฯ โดยรายได้ทั้งหมดจากการจัดงานโดยไม่หักค่าใช้จ่ายจะมอบเป็นค่าชุดนักเรียนและอุปกรณ์การเรียนแก่เด็กกำพร้าและด้อยโอกาสโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

ไฮไลท์ของงานนอกจากการแสดงคอนเสิร์ตของวงโชว์พราวด์(Show Proud) ,วงมินดี้ และเหล่าศิลปินนักร้องกิตติศักดิ์ แล้ว ในงานยังมีการประมูลกระเป๋าหนังจระเข้ จากปัญญาฟาร์ม กำแพงแสน จังหวัดนครปฐม จำนวน 10 ใบ รวมทั้งยังได้รับการอนุเคราะห์ จากเซเลปคนดัง นางสายพิณ พหลโยธิน มอบของรักของหวงจำนวน 3 ชิ้น ประกอบด้วย กระเป๋าจูดิธ เลเบอร์ ,ตลับยาอมลายแตงโม ของจูดิธ เลเบอร์ และเข็มกลัดรูปน้องหมาฝังเพชร มาร่วมประมูลด้วย สำหรับยอดรายได้จากการประมูลในครั้งนี้สูงถึง 400,000 บาทถ้วน ซึ่งรายได้ทั้งหมดจะนำไปสมทบทุนมอบเป็นค่าชุดนักเรียนและอุปกรณ์การเรียนแก่เด็กกำพร้าและด้อยโอกาสโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

ดร.สายสม วงศาสุลักษณ์ ผู้รับใบอนุญาต และประธานกรรมการบริหารโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ กล่าวว่า “เด็กกำพร้าและด้อยโอกาสโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ จะไม่ได้รับโอกาสเล่าเรียนอย่างทั่วถึง หากไม่มีทุกท่านในที่นี้ เนื่องจากโรงเรียนฯได้รับการช่วยเหลือจากผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน ที่พร้อมใจกันบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือเด็กกำพร้าและด้อยโอกาสทุกปีเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง

สำหรับโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษา เดิมชื่อ โรงเรียนร่วมน้ำใจ เป็นโรงเรียนประจำหญิงล้วน ก่อตั้ง ขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2545โดยมูลนิธิร่วมน้ำใจต้านภัยเอดส์ มีดิฉันเป็น ประธานมูลนิธิร่วมน้ำใจต้าน ภัยเอดส์ ร่วมกับกรรมการผู้ก่อตั้งมูลนิธิฯ ท่านอื่นๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับเด็กหญิงกำพร้าที่บิดา มารดา เสียชีวิตจากโรคเอดส์ เด็กที่ขาดผู้อุปการะเลี้ยงดูรวมถึงเด็กด้อยโอกาสจากทุกจังหวัดทั่วประเทศ ที่จบชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อให้ได้รับการศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 เป็นโรงเรียนประจำกินนอนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้นซึ่งต้องใช้งบประมาณปีละ ประมาณ 22-23  ล้านบาท ซึ่งงบประมาณดังกล่าวได้มาจากผู้มีจิตเมตตาบริจาคทั้งสิ้นและทางโรงเรียนยังได้รับพระเมตตาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานความช่วยเหลือแก่ เด็กที่น่าสงสารเหล่านี้มาโดยตลอด

ต่อมาในปี พ.ศ. 2546 ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โปรดเกล้าฯพระราชทานนามให้โรงเรียนใหม่เป็น “โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษา” ในวโรกาสทรงมี พระชนมายุครบ 48 พรรษา โดยเสด็จพระราชดำเนินเปิดอาคารเรียน เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2547”

ดร. สายสม กล่าวเพิ่มเติมว่า “เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2559 ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงรับ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษา อยู่ในพระราชูปถัมภ์ โดยใช้คำว่า “ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ต่อท้ายชื่อโรงเรียน

ทางโรงเรียนฯ จัดการเรียนการสอนด้านวิชาการตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานควบคู่กับการฝึกอบรม ด้านอาชีพให้แก่นักเรียนทุกคน เพื่อให้นักเรียนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันหรือนำไปประกอบอาชีพ ในอนาคตได้ เช่น การทำขนม การทอผ้า การประดิษฐ์ดอกไม้ การร้อยมาลัย การทำพานพุ่ม งานเซรามิค งานเสริมสวย และยังมีโครงการเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เช่น การทำ เกษตรผสมผสาน การปลูกผักอินทรีย์ การปลูกข้าวไรซ์เบอรี่อินทรีย์ การปลูกพืชสมุนไพร การเลี้ยงหมู การเลี้ยงไก่ ไข่ การเลี้ยงปลาดุก และการเพาะเห็ดนางฟ้า เป็นต้น ปัจจุบันมีนักเรียนทั้งสิ้น 250 คน โดยมีครูและบุคลากรทั้งสิ้น 40 คน ”

Facebook Comments


Social sharing

Related post