Digiqole ad

“คมสัน ศรีวนิชย์” คณะที่ปรึกษารัฐมนตรี ว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้รับการเชิดชูเกียรติจากกระทรวงยุติธรรม ในฐานะผู้ทำประโยชน์ต่อกระทรวง

 “คมสัน ศรีวนิชย์” คณะที่ปรึกษารัฐมนตรี ว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้รับการเชิดชูเกียรติจากกระทรวงยุติธรรม ในฐานะผู้ทำประโยชน์ต่อกระทรวง
Social sharing
Digiqole ad

“นายคมสัน ศรีวนิชย์” คณะที่ปรึกษารัฐมนตรี ว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้รับการเชิดชูเกียรติจากกระทรวงยุติธรรม ในฐานะผู้ทำประโยชน์ต่อกระทรวง โดยได้เข้ารับเข็มเครื่องหมายยุติธรรมธำรง ชั้นที่ 4  อันเป็นที่ชมเชยยิ่ง จาก “พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ในงานวันสถาปนากระทรวงยุติธรรมครบรอบ 133  ปี ณ อาคารกระทรวงยุติธรรม

ทั้งนี้รางวัลเข็มเครื่องหมายยุติธรรมธำรง มอบให้แก่บุคคลผู้ทำประโยชน์ต่อกระทรวงยุติธรรม ในด้านต่างๆ  โดย “นายคมสัน ศรีวนิชย์” ได้รับรางวัลนี้จากผลงานที่โดดเด่นในการสนับสนุนงานด้านกฎหมาย ให้กับกระทรวงยุติธรรมมาอย่างต่อเนื่อง

Facebook Comments

Related post