Digiqole ad

คปป.อนุมัติเงินกว่า 4.9 ล้านบาท ตามโครงการมอบเงินช่วยเหลือพี่น้องแรงงานชาติพันธุ์ฯและผู้ใช้แรงงานต่างด้าวในไทยที่ตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมเป็นผู้เสียหายที่เข้าไม่ถึงสิทธิในคดีอาญา ฯ

 คปป.อนุมัติเงินกว่า 4.9 ล้านบาท ตามโครงการมอบเงินช่วยเหลือพี่น้องแรงงานชาติพันธุ์ฯและผู้ใช้แรงงานต่างด้าวในไทยที่ตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมเป็นผู้เสียหายที่เข้าไม่ถึงสิทธิในคดีอาญา ฯ
Social sharing
Digiqole ad

“ ผอ.คปป.” ในฐานะประธานกองทุนเพื่อความยุติธรรมในคณะกรรมการ คปป.อนุมัติเงินกว่า 4.9 ล้านบาท ตามโครงการมอบเงินช่วยเหลือพี่น้องแรงงานชาติพันธุ์ฯและผู้ใช้แรงงานต่างด้าวในไทยที่ตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมเป็นผู้เสียหายที่เข้าไม่ถึงสิทธิในคดีอาญา ฯ พร้อมด้วยเหล่า พิธีกร ดารา ศิลปิน เน็ตไอดอล เซเลบคนดังฝั่งเมียนมาร์ ที่ให้ความสำคัญด้านสิทธิในกระบวนการยุติธรรมตบเท้าเข้าร่วมงาน นำทับโดย  Sunda Ou เซเลบชื่อดังสาวสวยเมืองเหนือลูกครึ่งไทย-เมียนมาร์ ร่วมกันแถลงข่าวปิดคดีสำคัญ และร่วมโครงการดังกล่าวเพื่อให้พี่น้องชาติพันธ์ เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนาตนออกจากวิถีเดิม…”         

         

โดยเมื่อเร็ว ๆนี้ ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ห้องประชุม  BB 204 ที่ผ่านมานั้น สำนักงานคณะกรรมการป้องกันอาชญากรรมและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน (คปป.) ภายใต้การอำนวยการอารักขาความปลอดภัยบุคคลสำคัญจากหน่วยรักษาความปลอดภัยกองกำลังผสมปฏิบัติการพิเศษบูรพาพยัคฆ์ จังหวัดลพบุรี   โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันติ  สระทองดี ผู้อำนวยการ (อาวุโส) และคณะทำงานฯ  ในฐานะประธานกองทุนเพื่อความยุติธรรมในคณะบุคคล คปป ฯ  เป็นประธานการแถลงข่าวปิดคดีสำคัญที่ คป.101/2563 และเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายเบื้องต้นให้ผู้เข้าร่วมงานในโครงการช่วยเหลือแรงงานต่างด้าวที่ทำงานในประเทศไทยที่ตกเป็นเหยื่ออาชญากรรม เป็นผู้เสียหายในคดีอาญาที่เกิดขึ้นในราชอาณาจักรไทย แต่ไม่ได้ใช้สิทธิตามกระบวนการและขั้นตอนตามเงื่อนไขและระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดไว้ในการขอรับการคุ้มครองสิทธิต่างๆเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายเเละเสียสิทธิที่จะได้รับในการคุ้มครองสิทธิต่างๆในคดีอาญาดังกล่าวซึ่งมีเป็นจำนวนมาก  ซึ่งคดีนี้ได้รับการประสานร้องขอความช่วยเหลือทางกฎหมายจากเซเลบสาวสวยลูกครึ่งไทย-เมียนมาร์ ให้คณะกรรมการ คปป.ฯ ช่วยหาแนวทางประสานช่วยเหลือทางกฎหมายให้กับกลุ่มชาติพันธุ์ ที่เป็นผู้เสียหายตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมในคดีอาญาซึ่งเป็นผู้ใช้แรงงานโดยเข้ามามาทำงานในราชอาณาจักรไทย แต่ไม่มีความรู้เกี่ยวกับการใช้สิทธิตามแนวทางการดำเนินกระบวนพิจารณาอรรถคดีไม่ว่าในชั้นใดๆ ทำให้บางคดีต้องเสียสิทธิ และบางคดีก็กลุ่มคนพี่น้องชาติพันธุ์ก็ไม่ทราบว่าตัวเองจะได้รับสิทธิอะไรบ้างอย่างไรบ้าง  ซึ่งในบางคดีแรงงานต่างด้าวที่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่ตกเป็นผู้เสียหายไร้ที่พึ่งพาและยากที่จะเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมของเมืองไทยได้นั้นทั้งหมดจึงได้รวมตัวกันให้เซเลบสาวสวยลูกครึ่งไทย-เมียนมาร์ “Sundaou Thailand” ซึ่งเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงทั้งฝั่งเมียนมาร์ที่เป็นพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์และทางฝั่งภาคเหนือของประเทศไทย ซึ่งเป็นแฟนคลับและไว้วางใจเซเลบคนดังดังกล่าวประสานภาครัฐและประสานงานยังหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การแก้ไขปัญหาดังกล่าว จึงได้ริเริ่มโครงการร่วมกันกับ คณะทำงาน คปป .ตั้งแต่ช่วงปลายปี พ.ศ.2563 แต่ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ณ ขณะนั้นมีจำนวนยังคงแพร่ระบาดลุกลามไปทั่วทุกหนแห่งอย่างหนักหน่วงซึ่งมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นและล้มหายตายจากอย่างต่อเนื่อง และทางรัฐบาลได้ประกาศห้ามเดินทางออกนอกจังหวัดอีกด้วยส่งผลให้การปฏิบัติหน้าที่และการดำเนินการ ณ ขณะนั้น ค่อนข้างเป็นอุปสรรคประกอบกับระยะเวลาเงื่อนไขของกฎหมายไม่สามารถดำเนินกระบวนพิจารณาในอรรถคดีได้ ตามปรากฏเหตุที่ผ่านมาข้างต้นทั่วโลกด้วยเหตุดังกล่าว ซึ่งกลุ่มชาติพันธุ์กลุ่มนี้ส่วนใหญ่แล้วตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมในคดีอาญาที่เกิดขึ้นภายในราชอาณาจักรไทย มีความจำเป็นเดือดเนื้อร้อนใจไม่ค่อยมีความรู้ทางกฎหมาย ไม่เข้าใจกระบวนการพิจารณาและไม่เข้าใจเงื่อนไขระยะเวลาในหลักการบริหารราชการแผ่นดินของไทยเรานั้นมีขั้นมีตอนระเบียบตามลำดับที่ชัดเจนต้องผ่านกระบวนการที่รัดกุมเคร่งครัด หากไม่มีความรู้ในการประสานงานติดต่อสื่อสารในการดำเนินกระบวนพิจารณาตั้งแต่ชั้นพนักงานสอบสวน ชั้นพนักงานอัยการ ตลอดจนถึงชั้นศาลเลยแม้แต่น้อย เมื่อเกิดความผิดพลาดขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งหรือไม่การดำเนินกระบวนการไม่ถูกต้องไม่ว่าขั้นตอนใดหรือเวลาใดนั้นก็จะทำให้สูญเสียเวลาทรัพย์สินและเสียความรู้สึกไปโดยสิ้นเชิง หลายๆครั้ง หลายๆเรื่อง หลายๆคดี มีเหตุจำเป็นจะต้องเลื่อนไปหรือต้องสูญเสียสิทธิไป

ในวันดังกล่าวนี้ มี พิธีกร ดารา นักร้อง เน็ตไอดอลเซเลบประเทศเมียนมาร์ชื่อดังที่ร่วมช่วยเหลือสังคมกลุ่มคนไทยและกลุ่มชาติพันธุ์หลายท่านที่ให้เกียรติ เข้าร่วมงานด้วย  และได้วางแนวทางในโครงการต่างๆที่จะต้องแลกเปลี่ยนสานต่อเจตนารมร่วมกันทั้งแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านกฎหมายทางด้านการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพสิทธิมนุษย์ชนในขั้นพื้นฐานการดำเนินโครงการอื่นๆที่สำคัญเพื่อนำสิ่งที่เป็นสาระประโยชน์ซึ่งเป็นข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายเพื่อการแก้ไขปัญหา ในการเรียกร้องสิทธิ ของตนเอง ตามบทบัญญัติของกฎหมายได้ มันจะได้วางกรอบแนวทางเพื่อที่จะ ให้กลุ่มคนเหล่านี้ได้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรม ตั้งแต่ในขั้นตอนแรก

 

 

ซึ่งผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์เปิดเผยว่ากลุ่มชาติพันธุ์ที่เป็นแรงงานต่างด้าวฟังภาษาไทยสื่อสารได้ดีพอสมควรแต่ก็มีความกลัวในการไปพบหรือต้องไปดำเนินกระบวนการต่างๆกับเจ้าหน้าที่ของรัฐของประเทศไทย ด้วยเหตุผลหลายๆประการ ซึ่งผู้สังเกตุการรายนี้เป็นผู้แทนจากบริษัท ภูมิพิงค์ เฮิร์บ จำกัด ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่ผลิตจากสมุนไพรทุกชนิด ที่มียอดจำหน่ายในภาคเหนือโดยเฉพาะยอดส่งออกไปยังกลุ่มชาติพันธุ์ที่ไว้วางใจอุปโภคบริโภคผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ โดยผลิตภัณฑ์ดังกล่าวโดยได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งมีความปลอดภัยและเป็นที่ไว้วางใจของคนไทยและกลุ่มชาติพันธุ์ซึ่งได้ไกล้ชิดสัมผัสกับต่างด้าวขาติพันธุ์เหล่านี้มาโดยตลอดตั้งแต่เริ่มต้นกิจการของตนโดยกลุ่มชาติพันธุ์คนกลุ่มนี้ด้วยเช่นว่า “ความน่าเห็นใจที่สุดของกลุ่มพี่น้องชาติพันธุ์คือไม่มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการทางกฎหมายของไทย จึงไม่กล้าที่จะเรียกร้องสิทธิของตนประกอบกับเมื่อการถูกบลูลี่ต่างๆและทั้งเกรงกลัวนายจ้างบ้าง บางรายที่ไม่ให้ความเป็นธรรมต่อสิทธิของเขากลุ่มนี้ และปัญหาอื่นๆที่มีมากมายจนกลุ่มพี่น้องชาติพันธุ์เหล่านี้ต้องทิ้งสิทธิของตนไปทั้งที่เป็นคนไทยมีบัตรประชาชนไทย

คณะทำงานฯของโครงการนี้ได้กล่าวเผยข้อมูลว่า  โดยเมื่อสิ้นปี พ.ศ.2565 ที่ผ่านมา  คณะกรรมการกองทุนเพื่อความยุติธรรมในคณะบุคคล คปป.คณะกรรมการป้องกันอาชญากรรมและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน  ได้ประชุมพิจารณาคุณสมบัติจากผู้ร้องขอความช่วยเหลือดังกล่าวแล้วพิจารณาประกอบกับการพิจารณาคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่างๆของผู้ที่จะเข้าร่วมโครงการ คณะทำงานพิจารณาอย่างถ้วนถี่คำนึงถึงผลกระทบรอบด้านแล้วจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ ให้จัดการตามแผนปฏิบัติในการดำเนินของโครงการดังกล่าวนี้ จึงอนุมัติจ่ายเงินตามข้อบังคับของคณะบุคคลดังกล่าวได้โดยเฉลี่ยโดยให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับเงินช่วยเหลือเท่าๆกัน โดย เซเลบสาวสวยลูกครึ่งไทย-เมียนมาร์  “Sundaou”  ในฐานะตัวแทนพี่น้องกลุ่มชาติพันธ์กลุ่มนี้ซึ่งเป็นผู้ร้องขอความช่วยเหลือทางกฎหมายมาร่วมแถลงข่าวและมอบเงินช่วยเหลือพี่น้องแรงงานชาติพันธุ์ฯ ผู้ใช้แรงงานในไทยที่ตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมเป็นผู้เสียหายในคดีอาญาอนุมัติเงินกองทุนเพื่อความยุติธรรมในคณะบุคคล คปป.คณะกรรมการป้องกันอาชญากรรมและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน มากกว่า 4.9 ล้านบาท ซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้สนับสนุนงบประมาณในโครงการดังกล่าวนี้ที่คอยผลักดันให้โครงการนี้ให้ลุล่วงสำเร็จผ่านไปด้วยดี อย่างไรก็ดีในวันนั้นมีอุปสรรคปัญหาเกิดขึ้นบางประการแต่ก็ไม่มีผลต่อการดำเนินการในโครงการดังกล่าว

ทั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.สันติ  สระทองดี ผู้อำนวยการ (อาวุโส) คณะกรรมการป้องกันอาชญากรรมและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน (คปป.) ในฐานะประธานกองทุนเพื่อความยุติธรรมในคณะบุคคล คปป. กล่าวเสริมต่อไปอีกว่า ในโครงการดังกล่าวต้องขอขอบพระคุณทุกๆภาคส่วนที่ไว้วางใจให้คณะทำงานฯ คปป.ได้เป็นผู้ดำเนินการบริหารจัดการโครงการเช่นว่านี้ และประการสำคัญคือในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของเรานั้นทั้ง สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคล มีเท่าเทียมกันและย่อมได้รับความคุ้มครอง ตามมาตรา ๔ ประกอบกับ มาตรา ๗๐ รัฐพึงส่งเสริมและให้ความคุ้มครองชาวไทยกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ให้มีสิทธิดํารงชีวิตในสังคมตามวัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตดั้งเดิมตามความสมัครใจได้อย่างสงบสุข ไม่ถูกรบกวนทั้งนี้ เท่าที่ไม่เป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือเป็นอันตรายต่อความมั่นคงของรัฐ หรือสุขภาพอนามัย ที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560

สำหรับวันงานดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวนทั้งสิ้น 47 ราย รวมการดำเนินการตามโครงการดังกล่าว ทั้งสิ้นเป็นจำนวนเงิน 4,965,000 บาท ซึ่งที่ประชุมอนุมัติให้ความช่วยเหลือและส่งมอบเงินดังกล่าวแก่ผู้เสียหายที่เป็นพี่น้องต่างด้าวหรือชาติพันธุ์ฯ ไปในวันนั้นตามความประสงค์ของผู้สนับสนุนโครงการนี้   นอกจากนี้  ผศ.ดร.สันติ ฯ ผอ.คปป. ฯ ยังมีการยกระดับเรื่องนี้สนับสนุนรัฐบาลร่วมผลักดันระเบียบวาระที่สำคัญเกี่ยวกับการเสนอร่างแนวทางการพิจารณาเยียวยาคนต่างด้าวที่ตกเป็นผู้เสียหายในประเทศไทยทุกกรณีให้เป็นไปตามกฎหมาย ไม่ว่าจะเข้ามาในประเทศไทยโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ ซึ่งคณะกรรมการฯ มีความเห็นไปในทิศทางเดียวกันกับรัฐบาลตามแนวทางว่าผู้เสียหายที่เป็นเหยื่ออาชญากรรมในราชอาณาจักรไทยทุกๆคนไม่ว่าจะมีสัญชาติใด ควรได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายฉบับนี้อย่างเสมอภาคกันตามหลักสิทธิมนุษยชน จึงมีแนวคิดสานต่อตามร่างแนวทางการพิจารณาที่รัฐบาลเคยประชุมหารือต่อเรื่องดังกล่าวแล้วก่อนหน้านี้  และจากการศึกษาข้อมูลทั้งในและต่างประเทศรวมถึงรับฟังความคิดเห็นจากการเสวนาทางวิชาการต่างๆนานาทัศนะการส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของไทยต่อนานาประเทศต่อการช่วยเหลือแรงงานต่างด้าวที่ตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมที่ถูกทำร้ายในราชอาณาจักรไทยย่อมเป็นสัญญาณที่ดีต่อสิทธิมนุษยชน  โดยทางคณะกรรมการบริหารฯคปป. จะเร่งดำเนินการแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อสำรวจความเป็นไปได้ของโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่องร่วมกับ กลุ่มดารา ศิลปิน และเซเลบฝั่งเมียนมาร์ โดย เซเลบสาวสวยลูกครึ่งไทย-เมียนมาร์  “Sundaou”  ซึ่งจะต้องรับบทบาทร่วมกันต่อเนื่องในโครงการเพื่อให้กลุ่มชาติพันธ์เข้าใจเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมของไทยและวางกรอบแนวทางของดำเนินการเพื่อคุ้มครองสิทธิและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ ต่อไป

สำหรับรัฐบาลไทยก็ได้อยู่ในระหว่างประกอบ  (ร่าง) พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ ตามลำดับขั้นตอน ณ ปัจจุบันนี้ระหว่างประกอบร่างกฎหมายดังกล่าว   โดยได้ให้คำนิยาม “กลุ่มชาติพันธุ์” ไว้ในมาตรา 3 ว่า “กลุ่มชาติพันธุ์ หมายความว่า กลุ่มคนที่อาศัยอยู่เป็นกลุ่มเดียวกันหรือหลายกลุ่มหรือเป็นชนเผ่าพื้นเมือง ซึ่งมีอัตลักษณ์และการสั่งสมทางวัฒนธรรม ภาษา วิถีชีวิต ภูมิปัญญา ความเชื่อ และวิถีชีวิตตามจารีตประเพณีร่วมกัน” และมีสาระสำคัญแบ่งเป็น 5 หมวด ดังนี้ หมวดที่หนึ่ง ว่าด้วยเรื่องหลักการคุ้มครองวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ หมวดที่สอง ว่าด้วยเรื่องกลไกการคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ หมวดสาม ว่าด้วยเรื่องกลไกการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของกลุ่มชาติพันธุ์ หมวดสี่ ว่าด้วยเรื่องการจัดทำข้อมูลวิถีชีวิตและประวัติศาสตร์กลุ่มชาติพันธุ์ โดยบัญญัติ และหมวดห้า ว่าด้วยเรื่องการกำหนดเขตพื้นที่คุ้มครองวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ ผอ.คปป.ฯกล่าวปิดท้าย

ขอเชิญประชาชนและพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์แสดงความคิดเห็นต่อ (ร่าง) พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ ของท่านที่นี่  ดังกล่าว ได้ที่ www.sac.or.th หรือ  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานสื่อสารความรู้และเครือข่ายสัมพันธ์ โทร. 0-2880-9429 ต่อ 3834 หรือ 3832 และ ผอ.คปป ฯ จะเร่งผลักดันสนับสนุนทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องให้เร่งรัดดำเนินการตามกระบวนการและโครงการดังกล่าวต่อไปสำหรับเซเลบสาวสวยลูกครึ่งไทย-เมียนมาร์  “Sundaou”  สามารถติดตามผลงานของเธอได้ที่เฟสบุ๊คแฟนเพจ“Sunda ou” และเฟสบุ๊คเพจ “ฝ่ายประชาสัมพันธ์คณะกรรมการ คปป.” หรือเวปไซด์ https://govesite.com/ccoc

 

 

Facebook Comments

Related post