Digiqole ad

คนอยู่ทำกินในป่าชายเลนได้เฮ “นริศ” เผย รัฐบาลเดินหน้า…แก้ไขปัญหาที่ดินเพื่อการอยู่อาศัยให้ชุมชนในพื้นที่ป่าชายเลน

 คนอยู่ทำกินในป่าชายเลนได้เฮ “นริศ” เผย รัฐบาลเดินหน้า…แก้ไขปัญหาที่ดินเพื่อการอยู่อาศัยให้ชุมชนในพื้นที่ป่าชายเลน
Social sharing
Digiqole ad
นายนริศ ขำนุรักษ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย แถลงว่า ที่ประชุม ครม. ได้มีมติให้ความเห็นชอบ นำพื้นที่ป่าชายเลนไปจัดที่ดินเพื่อการอยู่อาศัยให้ชุมชนในพื้นที่ป่าชายเลน ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โดยพื้นที่ป่าชายเลนที่เสนอขอให้มีการจัดที่ดินเพื่อการอยู่อาศัยในครั้งนี้ มีเนื้อที่รวม 352-0-61.51 ไร่ และจะถูกนำไปดำเนินการจัดที่ดินเพื่อการอยู่อาศัยให้ชุมชนป่าชายเลน โดยมีพื้นที่เป้าหมายจัดที่ดินในท้องที่ 11 จังหวัด จำนวน 62 พื้นที่ ประกอบด้วย จังหวัดกระบี่ จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตรัง ตราด พังงา ภูเก็ต ระนอง ระยอง และสมุทรปราการ นอกจากนี้ เมื่อได้กำพื้นที่เป้าหมายแล้ว เจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะลงสำรวจพื้นที่ร่วมกับผู้นำชุมชนหรือผู้แทนชุมชนผู้ที่อยู่อาศัยใช้ประโยชน์ที่ดินเป็นผู้นำตรวจและนำชี้เป็นรายแปลงต่อไป
ในการนี้ ตนจึงขอบอกเล่ามายังพี่-น้องประชาชนทุกท่าน ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ดังกล่าว ได้ติดตามข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานของรัฐ ที่จะเข้าไปดำเนินการสำรวจพื้นที่ และขอให้พี่-น้องประชาชนที่ได้รับสิทธิการอยู่อาศัยในที่ป่าชายเลน ได้ช่วยกันรักษา และอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนให้คงอยู่ในสภาพที่มีความสมบูรณ์ ร่วมกันห่วงแหนไว้ให้อนุชนคนรุ่นหลังได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันต่อไป
.
Facebook Comments

Related post