Digiqole ad

“คนละครึ่ง” เฟซ 5 ยอดใช้พุ่งทุกโครงการ 2.4 ล้านคน/ยอดใช้สะสม 7.7 ลบ.

 “คนละครึ่ง” เฟซ 5 ยอดใช้พุ่งทุกโครงการ 2.4 ล้านคน/ยอดใช้สะสม 7.7 ลบ.
Social sharing
Digiqole ad

นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยความคืบหน้าการใช้สิทธิมาตรการรักษาระดับการบริโภคภายในประเทศ ปี 2565 ระยะที่ 2 ซึ่งประกอบด้วย โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระยะที่ 5

โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการ ความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ระยะที่ 3 และโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 5 โดยจากข้อมูลสะสม ณ วันอาทิตย์ที่ 4 กันยายน 2565 เวลา 23.00 น. พบว่า มีผู้ใช้สิทธิทุกโครงการรวม 23.78 ล้านคน และมียอดใช้จ่ายสะสมทั้งสิ้น
7,779.5 ล้านบาท โดยสรุปผลการใช้จ่ายได้ ดังนี้
1. โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระยะที่ 5 มีผู้ใช้สิทธิจำนวน 9.02 ล้านคน และมียอดใช้จ่ายสะสม 1,792.6 ล้านบาท
2. โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ระยะที่ 3 มีผู้ใช้สิทธิจำนวน 514,716 คน และมียอดใช้จ่ายสะสม 101.8 ล้านบาท
3. โครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 5 มีผู้ใช้สิทธิที่เป็นประชาชนรายเดิมที่เคยใช้สิทธิโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 4 (ประชาชนรายเดิมฯ) จำนวน 14.14 ล้านคน คิดเป็นยอดใช้จ่ายสะสม 5,841.3 ล้านบาท และมีผู้ใช้สิทธิที่เป็นประชาชนรายใหม่ที่ไม่เคยใช้สิทธิโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 4 (ประชาชนรายใหม่ฯ) จำนวน 98,264 คน คิดเป็นยอดใช้จ่ายสะสม 43.8 ล้านบาท รวมมีผู้ใช้สิทธิทั้งหมดจำนวน 14.24 ล้านคน และมียอดใช้จ่ายรวม 5,885.1 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นเงินที่ประชาชนจ่ายจำนวน 2,981.8 ล้านบาท และเงินที่รัฐร่วมจ่ายจำนวน 2,903.3 ล้านบาท ทั้งนี้ สำหรับยอดใช้จ่ายสะสมแบ่งตามประเภทร้านค้า ได้แก่ ร้านอาหารและเครื่องดื่ม 2,070.3 ล้านบาท ร้านธงฟ้า 1,440.6 ล้านบาท ร้าน OTOP 317.1 ล้านบาท ร้านค้าทั่วไป 1,961.7 ล้านบาท ร้านบริการ 91.9 ล้านบาท และกิจการขนส่งสาธารณะ 3.5 ล้านบาท โดยมีประชาชนที่ได้รับสิทธิทั้งสิ้น 22.77 ล้านราย ซึ่งเป็นประชาชนรายเดิมฯ ที่ได้รับสิทธิจำนวน 22.56 ล้านราย สำหรับผู้ประกอบการร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 5 มีผู้ประกอบการร้านค้าเข้าร่วมแล้วจำนวน 8.68 แสนราย โดยเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ 1.51 หมื่นราย

ทั้งนี้ การใช้จ่ายผ่านผู้ให้บริการฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 5 มียอดใช้จ่ายสะสม 175.9 ล้านบาท แบ่งเป็นเงินที่ประชาชนจ่าย 90.6 ล้านบาท และรัฐร่วมจ่าย 85.3 ล้านบาท ในส่วนของผู้ประกอบการร้านอาหารและเครื่องดื่มในโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 5 ที่ขายอาหารและเครื่องดื่ม ผ่านผู้ให้บริการฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มมีจำนวน 7.55 หมื่นราย

โฆษกกระทรวงการคลังย้ำว่า ประชาชนรายเดิมฯ ที่ยังไม่ได้กดยืนยันสิทธิเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 5 สามารถกดยืนยันสิทธิผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยประชาชนสามารถใช้จ่ายได้ตั้งแต่เวลา 06.00 น. – 22.59 น. จนถึงวันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 2565 สำหรับผู้ประกอบการร้านค้าที่สนใจเข้าร่วมโครงการ ยังสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 5 ได้จนกว่ากระทรวงการคลังจะปิดรับสมัคร

Facebook Comments

Related post