Digiqole ad

“คณะแพทยศาสตร์ ม.กรุงเทพธนบุรี” เปิดรับสมัครนักศึกษาแพทย์รุ่นแรก

 “คณะแพทยศาสตร์ ม.กรุงเทพธนบุรี” เปิดรับสมัครนักศึกษาแพทย์รุ่นแรก
รศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ฝากประชาสัมพันธ์ข่าวดีถึงผู้ที่มีความฝันอยากเป็นหมอ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ซึ่งได้ผ่านการรับหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต จากแพทยสภาอย่างเป็นทางการแล้วและเปิดรับสมัครนักศึกษาแล้ว ตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 10 ตุลาคม 2564
Advertisement
กำหนดวันต่าง ๆ ดังนี้
-สอบข้อเขียน วันที่ 14-15 ตุลาคม 2564
-สอบสัมภาษณ์ วันที่ 21 ตุลาคม 2564
-ตรวจสุขภาพร่างกาย จิตใจ วันที่ 22 ตุลาคม 2564
รายงานตัว และลงทะเบียน วันที่ 28 ตุลาคม 2564
เปิดภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 วันที่ 1 พ.ย. 2564
สำหรับคุณสมบัติของผู้สมัคร
1. ผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า
2. ผู้สำเร็จการศึกษาตอนปลายจากต่างประเทศหรือโรงเรียนนานาชาติ
3. ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่าในสายวิทยาศาสตร์สุขภาพหรือสายวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
ผู้ที่สนใจ สามารถติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ฝ่ายรับสมัคร โทร. 0-2800-6800 ถึง 5 หรือ 081-6352536
เว็บไซต์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี www.bkkthon.ac.th และ www.facebook.com/BTUclub
เว็บไซต์ คณะแพทยศาสตร์ www.md-btu.com และ www.facebook.com/MdBtuOfficial
หรือสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายรับสมัคร มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี อาคารสำนักอธิการบดี ชั้น 1
Advertisement
Facebook Comments

ลิงค์สำหรับแชร์: https://bangkok-today.com/wDMR4

Related post