Digiqole ad

คณะแพทยศาสตร์ ม.กรุงเทพธนบุรี เปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาแพทย์ ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 ธ.ค.64

 คณะแพทยศาสตร์ ม.กรุงเทพธนบุรี เปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาแพทย์ ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 ธ.ค.64
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ซึ่งได้ผ่านการรับรองหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต จากแพทยสภาอย่างเป็นทางการแล้ว เปิดรับสมัครนักศึกษา ตั้งแต่วันที่  12 พฤศจิกายน – 31 ธันวาคม 2564  จำนวน 20 คน
Advertisement
สอบข้อเขียน 8 -9 มกราคม 2565
สอบสัมภาษณ์ วันที่ 14 และ วันที่ 18 มกราคม 2565
ตรวจสุขภาพร่างกาย จิตใจ วันที่ 17 มกราคม 2565
รายงานตัว และลงทะเบียนเรียน 1 กุมภาพันธ์ 2565
เปิดภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 วันที่ 1 สิงหาคม 2565
คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. ผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือกำลังศึกษาในชั้นมัธยมตอนปลายชั้นปีสุดท้าย ซึ่งคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในเดือนกุมภาพันธ์ 2565 หรือ
2. ผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากต่างประเทศหรือโรงเรียนนานาชาติ หรือ
3. ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า ในสายวิทยาศาสตร์สุขภาพหรือสายวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
ผู้สนใจ สามารถติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่
ฝ่ายรับสมัคร : 0-2800-6800 ถึง 5 หรือ 081-6352536
สมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายรับสมัคร อาคารสำนักอธิการบดี ชั้น 1 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
รายละเอียดการรับสมัคร https://bkkthon.ac.th/home/th/article/post-1752
ขอให้ผู้สมัครสอบ ติดตามประกาศต่างๆ ทางอินเตอร์เน็ตอย่างใกล้ชิด
เว็บไซต์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี www.bkkthon.ac.th และ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี – BTU
Advertisement
Facebook Comments

Related post