Digiqole ad

คณะเลขาฯ กมธ.ป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและยาเสพติด สภาผู้แทนราษฎร จัดกิจกรรม “รวมหัวใจเดียวกัน เพื่อปันนํ้าใจ ช่วยเหลือคนไร้บ้าน หัวใจรัก กทม.รักเมืองไทย”

 คณะเลขาฯ กมธ.ป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและยาเสพติด สภาผู้แทนราษฎร จัดกิจกรรม “รวมหัวใจเดียวกัน เพื่อปันนํ้าใจ ช่วยเหลือคนไร้บ้าน หัวใจรัก กทม.รักเมืองไทย”
Social sharing
Digiqole ad

คณะเลขาฯ กมธ.ป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและยาเสพติด สภาผู้แทนราษฎร ร่วมกับ คณะเลขาฯ กมธ.คุ้มครองผู้บริโภค สภาผู้แทนราษฎร และสมาคมรักษาความปลอดภัย ได้ร่วมจัดกิจกรรม “รวมหัวใจเดียวกัน เพื่อปันนํ้าใจ ช่วยเหลือคนไร้บ้าน หัวใจรัก กทม.รักเมืองไทย” โดยนำข้าวกล่อง(ข้าวเหนียวไก่ทอด)จำนวน 1,000 กล่อง และน้ำดื่ม จำนวน 1,000 ขวด พร้อมหน้ากากอนามัย จำนวน 1,000 ชุด มาแจกให้กับพี่น้องประชาชนที่ไร้บ้าน และยากจน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ณ บริเวณใต้สะพานพระปิ่นเกล้าฯ ติดวิทยาลัยนาฎศิลป์ (โรงละครวังหน้า) เขตพระนคร กทม.

โดยมี นายมงคล เสมอภาพ เลขานุการประจำคณะกรรมาธิการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและยาเสพติด สภาผู้แทนราษฎร พร้อมด้วยร.ต.อัครเดช วีระวงศ์ เลขานุการประจำคณะกรรมาธิการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและยาเสพติด สภาผู้แทนราษฎร,คุณกรองทอง คลังแก้ว เลขาฯ,ดร.ณัฐพัชร์ ทิมดี เลขานุการ ประจำคณะกรรมาธิการคุ้มครองผู้บริโภค สภาผู้แทนราษฎร,คุณเพ็ญศรี ทิมดี เลขาฯ ,ดร.วัชรพล บุษมงคล นายกสมาคมรักษาความปลอดภัย,คุณณัฐวรรณ จำนงทรัพย์ เลขาฯ,คุณอมรรัตน์ ฤทธิชัยโรจน์,คุณธนกิจ ศรีอุ่นเรือน,คุณธนกฤต สิริรัญกร พร้อมทั้ง ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการคุ้มครองผู้บริโภค สภาผู้แทนราษฎรและกลุ่มตัวแทนจากบริษัท เออี โกลฟ จำกัด เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้

นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก นายวสันต์ บุญหมื่นไวย์ ผู้อำนวยการเขตพระนคร ได้มอบหมายให้ นายณัฐวุธ วงศาโรจน์ หัวหน้าฝ่ายรายได้,นางสาวอมรรัตน์ ชีวังกูร หัวหน้าฝ่ายการศึกษา,นางสาวธีร์ณาณา ธรรมสุบัลลังก์ เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการฝ่ายทะเบียน มาเป็นตัวแทน และพ.ต.อ.พิทักษ์ สุทธิกุล ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลบาลชนะสงคราม มอบหมายให้ พ.ต.ท.รุ่งโรจน์ อำรุงแคว้น สวป.สน. ชนะสงคราม เป็นตัวแทนพร้อมทั้งสนับสนุนดูแลด้านความปลอดภัย รวมทั้งเจ้าหน้าที่กู้ภัยสว่างมงคลปทุมธานี เข้าร่วมกิจกรรม นอกจากนี้ยังได้รับความร่วมมือ จากเจ้าหน้าที่เทศกิจเขตพระนคร ได้ให้การสนับสนุน อำนวยความสะดวก พร้อมดูแลด้านการจราจรและจัดระเบียบเว้นระยะห่างจากสังคม (Social distancing)ตามมาตรการทางสาธารณสุข อีกด้วย

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ที่แพร่ระบาดหนักที่ผ่านมาจนทำให้พี่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อนและได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะพี่น้องประชาชนคนไร้บ้าน ดังนั้นทางคณะเลขา กมธ.ป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและยาเสพติด สภาผู้แทนราษฎร พร้อมทั้งคณะเลขาฯ กมธ.คุ้มครองผู้บริโภค สภาผู้แทนราษฎร และสมาคมรักษาความปลอดภัย รวมทั้ง ผู้มีอุปการะที่ร่วมสนับสนุนได้เล็งเห็นความสำคัญในสถานการณ์ดังกล่าว จึงร่วมกันจัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้น ซึ่งนายมงคล เสมอภาพ เลขานุการ ประจำคณะกรรมาธิการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและยาเสพติด สภาผู้แทนราษฎร ได้ร่วมสนับสนุน ข้าวเหนียวไก่ทอด จำนวน 1,000 กล่อง และร.ต.อัครเดช วีระวงศ์เลขานุการ ประจำคณะกรรมาธิการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและยาเสพติด สภาผู้แทนราษฎร ได้ร่วมสนับสนุน น้ำดื่ม จำนวน 1,000 ขวดและหน้ากากอนามัย อีกจำนวน 1,000 ชุด

โดยมีวัตถุประสงค์ 1.เพื่อแบ่งปันน้ำใจเรารักคนไทยไม่ทิ้งกัน และฝ่าวิกฤตไปด้วยกัน 2.ไทยก้าวหน้า วันนี้ เพื่อความรัก ความสามัคคี เมตตาธรรมค้ำจุนโลก ต้องช่วยกัน 3.เพื่อสนองนโยบายรัฐบาลอย่างเคร่งครัด เคารพกฎหมายอย่างเคร่งครัด 4.เพื่อช่วยเหลือคนไร้บ้าน คนมีหัวใจรักเมืองไทยพร้อมใจร่วมรณรงค์ต้าน Covid-19 และฉีดวัคซีนรักษาตัวเองอย่างเคร่งครัด

Facebook Comments

Related post