Digiqole ad

คณะอนุกรรมการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับแนวทางในการทำประชามติเพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560

 คณะอนุกรรมการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับแนวทางในการทำประชามติเพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560
Social sharing
Digiqole ad
นายชนินทร์ รุ่งธนเกียรติ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ในฐานะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการเพื่อพิจารณาศึกษาแนวทางในการทำประชามติ เพื่อแก้ไขปัญหาความเห็นที่แตกต่างในเรื่องรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 เปิดเผยว่า วันที่ 30 ตุลาคม 2566 คณะอนุกรรมการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับแนวทางในการทำประชามติเพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ได้หารือกับคณะกรรมาธิการ (กมธ.) การพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชนของวุฒิสภา เพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการทำประชามติและการแก้ไขรัฐธรรมนูญและหารือถึงแนวทางการทำงานร่วมกัน ซึ่งถือเป็นนิมิตรหมายอันดีที่ในการเริ่มกระบวนการแก้ไขรัฐธรรมนูญและสร้างประชาธิปไตย
.
นายชนินทร์ กล่าวว่า บรรยากาศการพูดคุยเป็นไปด้วยดี โดยคณะอนุกรรมการฯ รับข้อกังวลต่างๆ จาก สว. พร้อมอธิบายแนวคิดปรับความเข้าใจเกี่ยวกับเจตจำนงของรัฐบาลในการให้ความสำคัญการทำประชามติเพื่อสอบถามความคิดเห็นของประชาชนในการแก้ไขรัฐธรรมนูญหรือจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ โดยมีข้อสรุปร่วมกันในการที่จะทำแบบสอบถามเพื่อให้ สว. 250 คนร่วมกันแสดงความเห็น ในช่วงเปิดสมัยการประชุมสภา ต้นเดือนธันวาคม 2566 เพื่อรับความคิดเห็นให้รอบด้านจากสมาชิกวุฒิสภาทุกคน
.
โดยเบื้องต้นคณะอนุกรรมการฯ ได้กำหนดในการเดินหน้ารับฟังความคิดเห็นพี่น้องประชาชนภาคส่วนต่างๆ อาทิ ในวันที่ 2 พฤศจิกายน จะรับฟังความคิดเห็นคณะกรรมาธิการพัฒนาการเมือง สภาผู้แทนราษฎร และจะเสนอให้มีการทำแบบสอบถามความคิดเห็นจากผู้แทนประชาชนทั้ง 500 ท่านในลักษณะเดียวกัน
.
– วันที่ 8 พฤศจิกายน รับฟังความคิดเห็นคนรุ่นใหม่ ตัวแทนนิสิตนักศึกษา
.
วันที่ 14 พฤศจิกายน รับฟังความคิดเห็นพรรคการเมืองและตัวแทนพรรคการเมืองจากพรรคก้าวไกล
.
วันที่ 15 พฤศจิกายน รับฟังความคิดเห็นตัวแทนประชาชนกลุ่มต่างๆ รวมไปถึงกลุ่ม iLaw
.
และระหว่างวันที่ 20 พฤศจิกายน – 7 ธันวาคม จะเดินสายรับฟังความคิดเห็นพี่น้องที่มีความหลากหลายชาติพันธุ์ ศาสนา และกลุ่มอาชีพ ในทั้ง 4 ภูมิภาค
ที่มา : เพจพรรคเพื่อไทย
Facebook Comments

Related post