Digiqole ad

คณะอนุกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากฯ และ ธ.ก.ส. เยี่ยมชมงานเกษตรอินทรีย์และชุมชนท่องเที่ยว

 คณะอนุกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากฯ และ ธ.ก.ส. เยี่ยมชมงานเกษตรอินทรีย์และชุมชนท่องเที่ยว
Social sharing
Digiqole ad

นายวิจารย์ สิมาฉายา พร้อมด้วยนายสุนทร ตาละลักษณ์ กรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ​(ธ.ก.ส.) และคณะอนุกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม นายธนารัตน์ งามวลัยรัตน์ ผู้จัดการ ธ.ก.ส. และคณะผู้บริหาร

ลงพื้นที่เยี่ยมชมฟาร์มเกษตรอินทรีย์เพชรล้านนา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ที่ดำเนินธุรกิจเกษตรอินทรีย์แบบผสมผสานมาเป็นเวลา 24 ปี ซึ่งในปี 2562 มีการหันมาปลูกพืชสมุนไพรทางการแพทย์ในวิถีเกษตรอินทรีย์ โดยปลูกกัญชาในโรงเรือน 800 ต้น และนอกโรงเรือน 1,200 ต้น ส่งจำหน่ายให้โรงพยาบาลยุพราชเด่นชัยแพร่ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก นอกจากนี้ ฟาร์มเพชรล้านนายังได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัยจากสำนักงานบริหารกองทุนภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ในการปลูกกัญชาเพื่อวิจัยร่วมกับคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่อีกด้วย

จากนั้นเดินทางไปร่วมมอบของอุปโภคบริโภคและอุปกรณ์ที่จำเป็นตามโครงการจิตอาสาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อความสุขของประชาชน ธ.ก.ส. ให้แก่โรงเรียนบ้านป่าเหมี้ยง ตำบลแจ้ซ้อน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง อาทิ Smart TV ขนาด 50 นิ้ว ผ้าห่มกันหนาว และชุดจานชาม เพื่อส่งมอบความสุขและสร้างขวัญกำลังใจให้นักเรียนในชุมชนห่างไกล พร้อมเยี่ยมชมชุมชนท่องเที่ยวบ้านป่าเหมี้ยง ซึ่งเป็น 1 ในชุมชนต้องเที่ยวของ ธ.ก.ส. ที่เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวสามารถเข้าเยี่ยมชมวิถีชีวิตเรียบง่ายและทิวทัศน์ที่สวยงาม โดยมีจุดท่องเที่ยวที่น่าสนใจ เช่น สะพานรักดอกเสี้ยว เส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ สตรีทอาร์ตบ้านป่าเหมี้ยง และการจิบชาใบเหมี้ยงที่ปลูกโดยเกษตรกรในชุมชน ระหว่างวันที่ 2 – 3 มีนาคม 2566

Facebook Comments

Related post