Digiqole ad

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. จัดโครงการ “KENG-APT”

 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. จัดโครงการ “KENG-APT”
Social sharing
Digiqole ad

เพื่อเปิดโอกาสให้น้องๆได้ทดสอบความรู้ระดับอุดมศึกษาเบื้องต้น และเตรียมพร้อมเข้าสู่การศึกษาในระดับอุดมศึกษา ด้านวิศวกรรมศาสตร์ (ทั้งหลักสูตรปกติ และหลักสูตรนานาชาติ) คะแนนสอบที่ได้ สามารถเก็บสะสมเป็นหน่วยกิตเพื่อนำมาเทียบโอนเมื่อเข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ชั้นปีที่ 1 ได้ (ไม่ต้องลงเรียนอีกรอบ) รวมถึงสามารถยื่นคะแนนสอบ KENG-APT นี้เพื่อประกอบให้คณะกรรมการพิจารณารับเข้าศึกษาต่อในชั้นปีที่ 1 ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้อีกด้วย 

ทั้งนี้สามารถรับข่าวสารการเปิดรับสมัครสอบต่างๆ ของโครงการต่างๆของทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.

ติดตามข่าวการสมัครสอบได้ที่เพจ Undergraduate Academics Affairs, KMITL หรือทางอีเมลล์ที่ได้ตอบแบบสำรวจใน google form

Facebook Comments

Related post