Digiqole ad

คณะรัฐมนตรีรับทราบ ค่าจ้างขั้นต่ำ 400 บาททั่วประเทศ คาดประกาศในราชกิจจานุเบกษา และมีผลบังคับใช้ในเดือนกันยายน-ตุลาคม 2567 นี้

 คณะรัฐมนตรีรับทราบ ค่าจ้างขั้นต่ำ 400 บาททั่วประเทศ คาดประกาศในราชกิจจานุเบกษา และมีผลบังคับใช้ในเดือนกันยายน-ตุลาคม 2567 นี้
Social sharing

Digiqole ad
นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี เปิดเผยผลประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จังหวัดเพชรบุรี ที่มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรีว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี รับทราบความคืบหน้าการกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ 400 บาทเท่ากันทั่วประเทศ โดยจะมีผลใช้บังคับภายในกันยายน-ตุลาคม 2567
.
ทั้งนี้ นายคารม พลพรกลาง รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้เปิดเผยเพิ่มเติมว่า คณะรัฐมนตรีรับทราบรายงานความคืบหน้าการกำหนดอัตราค่าจ้าง 400 บาท ทั่วประเทศ โดยกระทรวงแรงงาน และคณะกรรมการค่าจ้าง ได้นำไปดำเนินการดังนี้
.
1) กำหนดให้สำรวจค่าใช้จ่ายที่จำเป็นของแรงงานทั่วไปแรกเข้าทำงานในภาคอุตสาหกรรม ปี 2567 เดือนเมษายน-มิถุนายน 2567
.
2) กำหนดให้มีการประชุมหารือผลกระทบจากการปรับขึ้นอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ในเดือนพฤษภาคม 2567
.
3) สำนักงานคณะกรรมการค่าจ้างเสนอคณะกรรมการค่าจ้างพิจารณากรอบแนวทางและหลักเกณฑ์การทบทวนความเหมาะสมของอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัด เพื่อให้การประชุมของคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดทุกจังหวัดและคณะอนุกรรมการวิซาการและกลั่นกรองเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดอย่างมีหลักวิชาการและเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ
เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2567
.
4) สำนักงานคณะกรรมการค่าจ้างเสนอคณะกรรมการค่าจ้างพิจารณาข้อเสนออัตราค่าจ้างขั้นต่ำของคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดทุกจังหวัดและคณะอนุกรรมการวิชาการและกลั่นกรองเพื่อทบทวนการกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ปี 2567 และเสนอประกาศ คณะกรรมการค่าจ้าง เพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้มีผลบังคับใช้ เดือนกันยายน-ตุลาคม 2567
.
เพจพรรคเพื่อไทย
Facebook Comments


Social sharing

Related post