Digiqole ad

คณะผู้บริหาร ดิจิทัล ซีอีโอ รุ่นที่4 ศึกษาดูงาน ซีดีจี

 คณะผู้บริหาร ดิจิทัล ซีอีโอ รุ่นที่4 ศึกษาดูงาน ซีดีจี
Social sharing
Digiqole ad

นายนาถ ลิ่วเจริญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท CDG  ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารที่เข้าร่วมอบรมหลักสูตร ผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital CEO) รุ่นที่ 4 กว่า 80 คน อาทิ นางสาวอรนุช ศรีนนท์, นายภุชพงค์ โนดไธสง,  นายชยันต์ ศิริมาศ นพ.มานัส โพธาภรณ์, นพ.ขวัญชัย วิศิษฐานนท์,  นางสาวแพร พันธุมวนิชนางสาวกรรธิมา สาลิกา, ดร.ศุภกร สิทธิไชย นายวิน วิริยประไพกิจ,นายระวี พัวพรพงษ์ ณรงค์ฤทธิ์ กาละพุฒ, นพ.เทิดศักดิ์ เชิดชู, รศ.นพ.ณัฐพล ธรรมโชติ,  สพ.ญ.หทัยรัตน์ พรรณาปยุกต์ เป็นต้น เพื่อศึกษาดูงาน บริษัท ซีดีจี ผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับองค์กร ออกแบบรองรับการผสานเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้เข้ากับระบบการทำงานเดิม ทั้งนี้มีการบรรยายในหัวข้อ “Digital Twins Enable your Business Innovation”, “Future of Digital Citizen Services”และ “Gaining Competitive Edge with Data Intelligence” ซึ่งคณะผู้บริหารต่างให้ความสนใจการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาองค์กรฯ ณ อาคาร CDG House ถนนนางลิ้นจี่ เมื่อเร็วๆนี้

Facebook Comments

Related post